"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Kandidātu saraksts
Partijas programma
Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Andrejs Elksniņš 1982 Daugavpils pilsētas dome
2. Valērijs Kononovs 1970 Daugavpils pilsētas dome
3. Iveta Jukšinska 1988 Daugavpils Reģionāla slimnīca
4. Dmitrijs Valainis 1982 SIA Triplex
5. Konstantīns Astašonoks 1994 Rīgas Tehniskā universitāte
6. Jurijs Kuklis 1963 Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola
7. Inese Nastajus 1990 Daugavpils Sociālais dienests
8. Anatolijs Gržibovskis 1968 Daugavpils 15. vidusskola
9. Mihails Lavrenovs 1977 Daugavpils dome
10. Nataļja Kožanova 1970 Daugavpils pilsētas pašvadības iestāde “Krievu kultūras centrs”
11. Viktorija Sporāne-Hudojana 1985 Biedrība Uzticības fonds
12. Aivis Romanovskis 1988 Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde “Daugavpils Individuālo sporta veidu skola”
13. Aleksandrs Dimitrijevs 1981 SIA “Alfa Drošība groups”
14. Anna Nariškina 1982 Kafejnīca “FreshKA”
15. Mihails Aleksejevs 1985 Daugavpils 3. vidusskola
16. Boriss Ivanovs 1974 Biedrība “Latgales taekvondo centrs JITAE”
17. Linda Naumenko 1995 SIA “Sacco”
18. Ilona Jakovļeva 1980 Daugavpils pilsētas domes Revīziju un audita nodaļa
Jaunumi
Partijas programma
SDP "Saskaņa" Daugavpils priekšvēlēšanu programma 2021.-2025.gadam

Mūsu prioritātes:

Pilsētas mikrorajonu infrastruktūras sakārtošanā piesaistīt iedzīvotāju brīvprātīgas apvienības (Mikrorajonu padomes), paredzot taisnīgu un caurskatāmu finansējuma sadali;
Nodrošināt komunālo tarifu stabilitāti un projektu īstenošanu to samazināšanai;
Nodrošināt bezmaksas ēdināšanu visiem pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem;
Ieviest bezmaksas sabiedrisko transportu visiem 3.grupas invalīdiem un studentiem;
Palielināt bērnu piedzimšanas pabalstu līdz 1000 euro;
Slēgt azartspēļu zāles.

Mēs esam pārliecināti, ka ir nepieciešams

Komunālajā sfērā un pilsētas infrastruktūrā:
Palielināt pašvaldības atbalstu māju renovācijas un pagalmu sakārtošanas darbiem;
Veikt ielu, trotuāru un iekšpagalmu sakārtošanas darbus, pielāgojot pilsētas vidi personām ar invaliditāti;
Realizēt ceļu pārvada otrās kārtas projektu;
Realizēt jauno tramvaja līniju projektus (Ķīmija un Jaunforštadte);
Turpināt bērnu rotaļu laukumu sakārtošanu visos pilsētas mikrorajonos;
Sastādīt un realizēt jaunu ilgtermiņa plānu grunts ielu asfaltēšanai;
Palielināt atpūtas vietu skaitu brīvā dabā;
Attīstīt Lielo Stropu ezera atpūtas infrastruktūru, turpinot Stropu promenādes izbūvi apkārt visam ezeram;
Sakārtot neizmantotās un degradētās rūpnieciskās ražošanas teritorijas un ēkas;
Veidot mājdzīvbnieku pastaigu laukumus un kapus;
Atjaunot AS “Daugavpils satiksme” transporta parku.

Darba spēka un uzņēmēju atbalsta jomā:
Turpināt jauno speciālistu piesaistes atbalsta programmu, piešķirt dienesta dzīvokļus pieaicinātajiem speciālistiem;
Piesaistīt investīcijas un veidot jaunas darba vietas;
Veicināt jaunu darba vietu izveidošanu, īpaši pievēršot uzmanību jauniešu auditorijai, kas veicinātu emigrācijas samazināšanos un reemigrāciju, finansiāli atbalstīt pārkvalificēšanās programmas.

Medicīnā:
Attīstīt atbalsta programmu visām iedzīvotāju grupām Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai (rehabilitācija, “Mežciems” sanatorijs, medicīnas pakalpojumi visām iedzīvotāju grupām);
Uzlabot Daugavpils reģionālās slimnīcas medicīnas darbinieku un atbalsta personāla darba apstākļus, veicinot to atalgojuma palielināšanu;
Pilnveidot dienesta dzīvokļu programmu;
Izveidot hospisu, nodrošināt paliatīvās aprūpes pakalpojumus;
Turpināt vienlīdzīgu veselības apdrosīnāšanas programmas realizēšanu.

Sociālajā sfērā:
Sistematizēt sociālā dienesta atbalsta programmas;
Izveidot atbalsta programmu jauno ģimeņu un speciālistu nodrošināšanai ar pašvaldības dzīvokļiem;
Palielināt sociālo atbalstu un pilnveidot sociālo pakalpojumu kvalitāti;
Palielināt atbalstu nepilnām ģimenēm.

Izglītībā:
Turpināt mācību iestāžu modernizāciju (celtniecība un remonta darbi; digitalizācija; mēbeles);
Turpināt visu izglītības iestāžu ieejas drošības sistēmu pilnveidošanu;
Paplašināt jaunatnes atbalsta programmu.

Pašvaldības darbā:
Nodrošināt iedzīvotājiem iespēju griezties pašvaldībā pēc palīdzības viņu dzimtajā valodā;
Uzlabot komunikāciju ar pilsētas iedzīvotājiem, būtiskos jautājumos veicot iedzīvotāju aptaujas;
Nodrošināt konkurētspējīgas algas pašvaldības budžeta iestāžu darbiniekiem (muzeja, bibliotēku un kultūras darbiniekiem, pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un auklēm, DPIP, vispārizglītojošo skolu personālam un interešu izglītības pedagogiem, pašvaldības policijas darbiniekiem u.c.);
Stiprināt pilsētas domes administrācijas darba efektivitāti;
Turpināt nodrošināt pašvaldības darbības caurspīdīgumu, sistemātiski informējot sabiedrību par pieņemtajiem lēmumiem;
Pilnveidot pašvaldības stimulēšanas programmu pedagogiem un kultūras darbiniekiem.

Sportā un kultūrā:
Renovēt pilsētas sporta bāzes;
Atjaunot veloceliņu programmu;
Turpināt uzstādīt āra trenažierus pilsētas mikrorajonos;
Rezliēt vieglatlētikas manēžas projektu pie Šūņu ezera;
Paplašināt kultūras pasākumu loku un pilsētas iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespēju klāstu visām iedzīvotāju kategorijām;
Realizēt Martinsona muzeja un Tehnikas un industriālā centra izbūvi;
Atbalstīt Daugavpils teātri un tā kolektīvu profesionālu izaugsmi.