Dzimšanas gads: 1982

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Daugavpils

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Tehniskā Universitāte 2012 Inženierzinātņu doktora grāds mašīnzinātnes nozarēs mašīnbūves tehnoloģija apakšnozarē
Augstākā Rīgas Tehniskā Universitāte 2007 Inženierzinātņu maģistra grāds transporta un satiksmes zinātnē
Augstākā Rīgas Tehniskā Universitāte 2004 Bakalaura grāds autotransportā un pārvadājumos
Darbavieta Amats
RTU Daugavpils studiju un zinātnes centrs RTU Daugavpils studiju un zinātnes centra direktors