Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Aivars Okmanis 1959 Rundāles novada dome
2. Arnolds Jātnieks 1965 Bauskas novada dome
3. Aivars Mačeks 1971 Iecavas novada dome
4. Dainis Rijkuris 1980 Nacionālā apvienība Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK
5. Raitis Ābelnieks 1963 Bauskas muzejs
6. Mārtiņš Mediņš 1959 Z/s "Silavēji"
7. Uldis Kolužs 1959 Bauskas novada dome
8. Juris Krievs 1956 Iecavas novada dome
9. Līga Jankova 1962 Latvijas Lauksaimniecības universitāte
10. Jānis Kalniņš 1954 Skaistkalnes vidusskola
11. Vilnis Gailums 1960 Iecavas novada sporta skola
12. Gints Druseiks 1989 Sia "Spotwash"
13. Māris Leitlants 1980 Sia "Pīlādžlauki"
14. Diāna Ruģele 1954 Z/s Maztālanti
15. Sandra Ķisele 1966 Īslīces pagasta pārvalde
16. Solveiga Lineja 1971 Iecavas vidusskola
17. Anita Dzelzkalēja 1977 Sia "Agitis"
18. Gunārs Puziņš 1961 Skaistkalnes vidusskola
19. Jānis Vackars 1972 Z/s "Beķeri"
20. Jānis Siugalis 1954 Iecavas pamatskola
21. Ilvija Špundzāne 1989 Vecumnieku vidusskola
22. Voldemārs Čačs 1957 Bauskas novada dome
Jaunumi
Partijas programma
Cienījamie Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku iedzīvotāji!

Izglītota, nodrošināta un laimīga sabiedrība latviskā un sakoptā vidē, kurā droši par šodienu un nākotni jūtas ģimenes ar bērniem, seniori un visi pārējie – tādu vēlamies ieraudzīt Bauskas novadu. Plašie un leknie Zemgales līdzenumi, starptautiskā transporta artērija, spožs kultūrvēsturiskais mantojums – Nacionālā apvienība saredz Bauskas novada iespējas un izdevības, un esam gatavi tās iedzīvināt, nodrošinot godīgu, atklātu un profesionālu novada pārvaldību.

Rūpes par bērniem un senioriem

Mēs gribam, lai visā Bauskas novadā būtu dzirdami laimīgu bērnu smiekli. Ģimenes ar bērniem ir Nacionālās apvienības prioritāte gan valsts, gan pašvaldību līmenī. Savukārt rūpes par senioriem – godpilns pienākums. Sociālo pabalstu sistēmu pilnveidosim, īpaši ņemot vērā šo iedzīvotāju, kā arī maznodrošināto vajadzības. Atbalsts ir ne tikai nauda, tāpēc izveidosim “atelpas brīža” pakalpojumu jaunajām ģimenēm un aprūpējamo personu tuviniekiem. Bērnu labklājībai nodrošināsim ne vien labiekārtotus rotaļu laukumus un modernizētas izglītības iestādes, bet arī brīvpusdienas visiem novada mācību iestāžu audzēkņiem. Visu vispārizglītojošo skolu audzēkņiem piedāvāsim peldētapmācību un regulāru peldbaseinu apmeklējumu. Veicināsim mācību sekmes, labākos skolēnus atbalstot ar stipendijām un prēmijām par sasniegumiem olimpiādēs, konkursos un sacensībās.

Sakārtota dzīves telpa

Novada attīstībai būtiska ir infrastruktūras sakārtošana. Lai cilvēkiem būtu, kur dzīvot, paplašināsim un atjaunosim pašvaldības dzīvojamo fondu. Lai šī dzīvošana būtu ekonomiski izdevīga un videi draudzīga, ar atbalsta programmām veicināsim ēku energoefektivitāti. Panāksim komunālo pakalpojumu pieejamību visās novada apdzīvotajās vietās. Nodrošināsim atkritumu šķirošanu. Remontējot ceļus un ielas, izbūvēsim un attīstīsim arī veloceliņu tīklu. Rūpēs par pilsētu atslogošanu no tranzīta transporta, par prioritāti izvirzīsim ātrāku apvedceļu izbūvi Bauskai un Iecavai.

Bagātam novadam

Novads sākas ar cilvēkiem, un Bauskas pusei ir veicies. Lai veicinātu mūsu sadarbību, izveidosim atbalsta programmu iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kas radījuši jaunas darbavietas, labiekārtojuši publisko vidi vai atjaunojuši ēkas ar kultūrvēsturisku nozīmi. Finansiāli atbalstīsim jaunos uzņēmējus un sociālo uzņēmējdarbību, kā arī piesaistīsim investorus Bauskas industriālajam parkam. Lai dotu mūsu cilvēkiem jaunu sparu, veicināsim mūžizglītības pasākumus un interešu izglītību, kā arī atbalstīsim nevalstisko organizāciju aktivitātes.

Vesela miesa un gars

Bauskas novads tradicionāli bijusi vieta, kur plaukt kultūrai visdaudzveidīgākajās tās izpausmēs. Ar dažādiem mūzikas un mākslas festivāliem stiprināsim mūsu novada ļaužu garu un pašapziņu, kā arī veicināsim tūrismu. Veselā miesā vesels gars – tāpēc veicināsim aktīvu dzīvesveidu un atbalstīsim mūsu sportistus. Veselība ir viena no būtiskākajām ikdienas vērtībām, tāpēc rūpīgi pievērsīsimies veselības aprūpes uzlabošanai, dažādojot medicīnisko pakalpojumu pieejamību un ar stipendijām piesaistot jaunos mediķus.

Latvietības stiprināšana

Nacionālā apvienība ir vienīgā partija, kuras mērķis ir stiprināt latvisko dzīvesziņu. Finansēsim kultūras pasākumus un amatiermākslas kolektīvus, kas veicina latviešu tautas kultūrvides saglabāšanu un attīstību, tā arī stiprinot katra pagasta lokālo identitāti. Mums ir, ar ko lepoties, tāpēc veicināsim amatierkolektīvu piedalīšanos Latvijas un starptautiskos pasākumos. Skolās ieviesīsim novada mācību, kā arī atbalstīsim jauniešu dalību patriotiskās organizācijās.

Strādāsim kopā

Bauskas novads sākas no mums pašiem. Līdz ar to likumsakarīgi, ka novada domei jābūt atvērtai un katram iedzīvotājam pieejamai. Veiksmīga novada pārvalde iespējama, tikai uzklausot iedzīvotājus, tāpēc regulāri rīkosim klātienes tikšanās, lai pilnīgāk izprastu katra vēlmes un nepieciešamības. Un, lai vajadzības tiktu sadzirdētas vienlīdz labi visā novadā, Bauskā atjaunosim pilsētas pārvaldi.

STRĀDĀSIM SPĒCĪGAM BAUSKAS NOVADAM