Jaunā konservatīvā partija, Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība", Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Arnis Slobožaņins 1984 Latvijas Radio Latgales studija
2. Kristaps Averjanovs 1990 Ilūkstes novada dome
3. Jānis Strods 1957 Pensionārs
4. Andrejs Faibuševičs 1966 Artillerry Clinical Consulting, SIA
5. Sandra Stašāne 1970 Rīgas Tehniskā universitāte Daugavpils studiju un zinātņu centrs
6. Irēna Kūliņa 1963 Daugavpils novada pašvaldības Zemgales vidusskola
7. Vasilijs Haritonovs 1973 Latvijas Republikas Zemessardze
8. Rolands Surgovts 1969 Zemessardzes 34.kājnieku bataljons
9. Inese Ziediņa 1964 Sūnu pamatskola
10. Ligita Ļaļina 1979 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde ,,Sociālais dienests,, Sociālo pakalpojumu nodaļa, Specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem
11. Anita Vaļuka 1959 SIA “Firma Madara 89”
12. Jānis Briedis 1976 Pašnodarbinātais
Jaunumi
Partijas programma
Konservatīvās politikas pamatprincipi:
• Konservatīvisms balstās uz indivīda, ģimenes un sabiedrības tradīcijām un pārbaudītām vērtībām.
• Cilvēks ir pats savas laimes kalējs. Iedzīvotāju labklājība, individuālā atbildība, kristīgā ētika, latviskā dzīvesziņa, godaprāts un pašcieņa ir mūsu vērtības.
• Pašvaldības galvenais uzdevums ir radīt apstākļus un iespējas patstāvīgiem un atbildīgiem pilsoņiem.

Mūsu programmas pamatā ir:
• Nulltā līmeņa vēlētu vietējo pārstāvniecību izveidošana.
• Pašvaldības galvenā prioritāte – ceļu infrastruktūras uzlabošana.
• Vietējā biznesa aizstāvība kā oficiāla politika.
• Sabiedrības attīstības prioritātes – jaunās ģimenes un repatriācija.
• Visu birokrātisko procesu vienkāršošana un digitalizācija līdz absolūti pieļaujamam minimumam.

Nulltā līmeņa pašvaldības
• Mūsu iecere ir atjaunot kompaktu vēlētu pārstāvniecību vēsturisko pagastu līmenī ātrai un vienkāršai saimniecisko lietu risināšanai.
• Nulltā līmeņa darbībai tiks izveidotas vienkāršas, saprotamas un ātras procedūras.
• Pašvaldības uzdevums ir nodrošināt, lai iedzīvotājiem būtu iespēja pašiem pieņemt lēmumus un ieviest risinājumus, droši uzņemoties par to atbildību. Birokrātijai jākļūst par pagātni.

Ceļu infrastruktūra
• Piebraucamo ceļu sakārtošana stratēģiskiem objektiem un virzieniem.
• Gājēju celiņu attīstība. Daugavpilij tuvo apdzīvoto vietu savienošana ar pilsētu, veicinot riteņbraukšanas kultūru.
• Daugavpils lidostas un apkārtnes industriāli tehnoloģiskā parka attīstība sadarbībā ar valsti un Daugavpils pašvaldību.
• Informatīvu ātruma brīdināšanas sistēmu attīstība apdzīvotās vietās. Prioritāte – nevis sodīt transporta līdzekļa vadītāju, bet novērst potenciālu negadījumu.

Vietējā biznesa attīstība un aizstāvība
• Mērķis – iespēja uzņēmējam jebkuru pašvaldības formalitāti nokārtot vienas dienas laikā pie sava datora.
• Izveidosim algotu ES projektu rakstītāju grupu. Uzņēmējam jādomā par attīstību un darba vietu radīšanu, bet par dokumentu sagatavošanu projektiem rūpēsies algoti speciālisti.
• Dosim priekšroku zaļajiem pašvaldības iepirkumiem.
• Ar konkursu un balvu palīdzību veicināsim jauniešu iesaisti biznesā un jaunu produktu radīšanā.

Sabiedrības attīstība
• Algotu projektu rakstītāju grupa atbalstīs jauno ģimeņu mājokļu celtniecības, energotaupības un infrastruktūras ieceres.
• Jauno ģimeņu un bērnu atbalsta pasākumu pieejamību maksimāli vienkāršosim. Attīstīsim pilsētu un ciemu pievilcību jaunajām ģimenēm.
• Sadarbībā ar valsts struktūrām piedalīsimies repatriācijas programmās.
• Atvērsim jauno speciālistu bonusu programmu ilgtermiņa darbības sākšanai novadā.
• Godināsim novada seniorus par viņu mūža ieguldījumu uzņēmējdarbībā, kultūrā, izglītībā un pilsoniskajās aktivitātēs.

Kultūra, sports, tūrisms un infrastruktūra
• Turpināsim veiksmīgi sāktas kultūras un identitātes tradīcijas, piešķirot tām mūsdienīgu formātu.
• Turpināsim labiekārtot skolas un bērnudārzus. Sakārtosim attālināto mācību procesu, piesaistīsim un motivēsim pedagogus.
• Veidosim novada sakrālo būvju un mantojuma atbalsta programmu.
• Uzlabosim novada dzīvojamā fonda kvalitāti, piešķirot līdzfinansējumu iedzīvotāju rosinātiem remontdarbiem.
• Izveidosim jaunu un pievilcīgu novada zīmolu.
• Turpināsim rīkot vērienīgus novada pasākumus: vismaz reizi gadā jauniešu mūzikas festivālu, kā arī amatiermākslas pasākumu.
• Veidosim integrētu novada tūrisma piedāvājumu, savienojot kopīgā tīklā ieinteresētos pakalpojumu sniedzējus.
• Veidosim digitālo un drukas formāta karti, kas iekļauj novada izcilo personu u. c. piemiņas vietas.

Birokrātisko procesu vienkāršošana un digitalizācija
• Kur vien tas ir iespējams, pārvaldes un birokrātiskie procesi ir digitalizējami vai pilnībā atceļami.
• Jebkuras jaunas procedūras ieviešanai būs jāatbild uz jautājumu: vai tā patiešām ir nepieciešama, un kāds ir ieguvums no tās?
• Ierēdniecībai jābūt mazai, bet efektīvai.
• Cilvēkiem nav jābaidās pieņemt lēmumus, nav jāskatās pār plecu, rīkojoties pēc labākās sirdsapziņas.
• Ikvienam ir jābūt iespējai piedalīties savas apkārtējās vides sakārtošanā.
• Katram ir jābūt iespējai izteikties nepastarpināti un ātri, tādēļ vienkāršosim un paātrināsim komunikāciju ar pašvaldības amatpersonām un ierēdņiem.