Dzimšanas gads: 1988

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Alūksnes novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Izskatīt azartspēļu un izložu organizēšanas vietu noteikšanai paredzētos nolikumus ar mērķi tās izskaust no pilsētas centra un mācību iestāžu tuvuma. Latvijā 80 pašvaldības ir bez spēļu zālēm, bet Alūksnē (1 spēļu zāle uz 2430 iedz., kopā 3 zāles).
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Sporta biedrības, individuālos sportistus.
Seniorus un jauniešus.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Aktīvu dzīvesveidu veicinošas teritorijas un telpu labiekārtošana, veidošana.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Vidējā Alūksnes vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola 2010 Vispārējā vidējā izglītība
Darbavieta Amats
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "D & T" Projektu vadītājs
Ūdens motosporta klubs "NordOst" Valdes loceklis
Jaunumi