Dzimšanas gads: 1977

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Alūksnes novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Piesaistīt iedzīvotājus - jaunās ģimenes Alūksnes novadam.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Jaunās ģimenes un uzņēmējus.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Sporta halle Alūksnē un pašvaldības ceļi/ielas.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 2002 Dabas zinātņu maģistra grāds ģeogrāfijā
Augstākā Latvijas Universitāte 2000 Dabas zinātņu bakalaura grāds ģeogrāfijā
Vidējā Limbažu 3.vidusskola 1996 Vispārējā vidējā izglītība
Darbavieta Amats
Valsts vides dienests Vecākais eksperts
Jaunumi