Dzimšanas gads: 1959

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Alūksnes novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Panākt, lai prioritāras ir novada iedzīvotāju vajadzības dažādās vecuma grupās.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Atbalsts novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem un to vadītājiem. Atbalsts ģimenēm ar bērniem.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Uzņēmējdarbības veicināšana gan centrā, gan pagastos. Sakārtoti pagastu centri, ar mūsdienīgām iespējām bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanai.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 1982 Inženieris - celtnieks
Darbavieta Amats
Alūksnes novada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAMATI" Valdes priekšsēdētājs
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "GRODI" Būvdarbu vadītājs
Jaunumi