Dzimšanas gads: 1968

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Alūksnes novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Ģenerālvienošanās noslēgšana starp pašvaldību un LIZDA arodorganizāciju, kas paredzētu sadarbības un informācijas apmaiņas attīstīšanu, izglītības iestādēs strādājošo tiesiskās aizsardzības, darba un plašu sociālo garantiju nodrošināšanu.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Izglītības iestādēs strādājošos, jaunos speciālistus.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Atbalsts uzņēmējdarbībai, atbalsts kvalitatīvas izglītības iespējām.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 2004 Maģistra grāds psiholoģijā
Augstākā Latvijas Universitāte 1998 Maģistra grāds pedagoģijā
Augstākā Liepājas Pedagoģiskā augstskola 1996 Speciālās pedagoģijas programma
Vidējā Alūksnes 1.vidusskola 1987 Vispārējā vidējā izglītība
Darbavieta Amats
SIA "Saimniecība Nākotne" Valdes locekle
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība Alūksnes un Apes novadu dalīborganizācijas priekšsēdētāja
Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde ,,Pienenīte” Logopēde
Alūksnes pilsētas sākumskola Logopēde
Alūksnes novada Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde ,,Saulīte” Logopēde
Jaunumi