"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Kandidātu saraksts
Partijas programma
Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Druvis Kleins 1972 Usinsh Management SIA
2. Eduards Burģelis 1974 VADITAX PRO SIA
3. Jānis Leja 1978 Honzels SIA
4. Svetlana Kuzmina-Žuravļova 1976 Nacionālie Bruņotie Spēki
5. Sabīna Leja 1982 ESTA B SIA
6. Andrejs Ņilovs 1966 AS DC Holding
7. Vendija Karalkina 1974 KVP SIA
8. Eduards Skavenecs 1939 Pensionārs
9. Andrejs Zjatkovs 1983 Ādažu novada dome ĀBJSS
10. Mareks Skulme 1985 MS Construction SIA
11. Maksims Zarabotkins 1981 RMC Architectural Management SIA
12. Dmitrijs Blūmfelds 1981 Azalija Loģistika SIA
13. Katerīna Alehnoviča 1986 Rīgas Dzemdību nams SIA
14. Nadežda Tumane 1958 NADEŽDA TU SIA
15. Sergejs Baronovs 1984 LV GROUP SERVISS SIA
16. Inna Belokurova 1966 SANA Co SIA
Jaunumi
Partijas programma
Ādaži- novads ar jaunu redzējumu
Mūsu mērķis ir cilvēka cienīgu dzīves apstākļu nodrošināšana visiem novada iedzīvotājiem
Mēs saglabāsim labāko praksi no abiem novadiem. Saglabāsim abās pašvaldībās pašlaik spēkā esošos atvieglojumus mazāk aizsargātajām sociālajām grupām: pensionāriem, maznodrošinātajiem, cilvēkiem ar invaliditāti, skolēniem u.c.
Taču mēs revidēsim abu pašvaldību administrāciju, uzņēmumu un kapitālsabiedrību darbu, meklēsim un atradīsim līdzekļus, lai samazinātu izdevumus un rastu papildus finansējumu kvalitatīvākai novada pārvaldei un ērtākai dzīvei jaunajā novadā

Mūsu prioritātes:
Ādažu novads, kurā ir cilvēcīga, laipna un pretimnākoša administrācija
Novads, kurā lēmumus pieņem ātri un caurskatāmi
Novads ar cilvēkiem pieejamu administrāciju un labvēlīgu attieksmi
Novads, kurā iedzīvotājiem nav jācīnās ar augstprātīgu birokrātiju
Novads, kur efektīvi darbojas vienas pieturas aģentūras principi


Ieviesīsim vienas pieturas aģentūras principu klientu apkalpošanā
Nodrošināsim ātru un kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu un atbilžu sagatavošanu iedzīvotājiem uz viņu iesniegumiem
Veiksim pilnu auditu pašvaldības uzņēmumos, pārskatīsim pašvaldību uzņēmumu pakalpojumu tarifus, lai ādažnieki nepārmaksātu par saņemtajiem pakalpojumiem
Atbalstīsim ciematu iedzīvotāju iniciatīvas un to iesaistīšana problēmu apzināšanā un risināšanā
Nodrošināsim tiešraidē domes sēžu translāciju pašvaldības interneta portālā

Ādažu novads, kurā dzīvot ir droši
Novads, kurā visi tā ciemati ir savienoti ar kvalitatīvu auto un velo infrastruktūru
Novads, kurā kājāmgājēju ceļš uz skolu vai darba vietu ir drošs un apgaismots
Novads, kurā izbraukšana uz maģistrālajiem ceļiem neapdraud cilvēku dzīvību
Novads, kurā iedzīvotāji ir droši aizsargāti pret nabadzību un sociālo atstumtību

Sakārtosim, salabosim un modernizēsim maģistrālās ielas uz ciematiem
Pārplānosim ielas un ceļus, lai nodrošinātu, ka izbraukšana no ciematiem uz maģistrālajām ielām un ir droša un pārredzama
Izveidosim savienotu velo un gājēju infrastruktūru starp ciematiem un apdzīvoto vietu centriem, nodrošināsim drošus gājēju un velo ceļu šķērsojumus
Analizēsim skolēna ceļu uz skolu un izveidosim tam drošu un apgaismotu velo un gājēju infrastruktūru
Ieviesīsim transporta plūsmu risinājumus rīta sastrēgumu novēršanai pie izglītības iestādēm
Papildināsim pilsētas videonovērošanas sistēmu vietās ar lielu iedzīvotāju koncentrāciju un augstu risku
Panāksim moderna ugunsdzēsēju depo izveidi Ādažu novadā
Uzlabosim pašvaldības policijas dienesta darba apstākļus un kapacitāti
Integrēsim pasažieru vilcienu novada sabiedriskā transportu tīklā un nodrošināsim ērtus savienojumus ar visiem ciematiem

Ādažu novads, kura attīstībā investēt
Novads ar skaidru un stabilu uzņēmējdarbības atbalsta politiku
Novads, kas nodrošina “zaļo koridoru” uzņēmējdarbībai un investīcijām
Novads tūrismam un aktīvai atpūtai dabā
Novads, kurā tiek saglabātas un uzturētas unikālas uzņēmējdarbības tradīcijas

Nodrošināsim uzņēmumu attīstībai labvēlīgu teritoriju izveidi ar pašvaldības nodrošinātu infrastruktūru un finansiāliem atvieglojumiem uzņēmējdarbības sākšanai
Nodrošināsim ātru un caurskatāmu lēmumu pieņemšanas procesu
Saglabāsim stabilus nosacījumus un nodokļu atvieglojumu sistēmu uzņēmējdarbības attīstībai
Saglabāsim un atbalstīsim unikālās tradīcijas novadā, tādas, kā nēģu zvejniecība un pārstrāde; zvejniecības tradīciju saglabāšana u.c.

Ādažu novads, kurā mācīties un veidot karjeru
Novads ar konkurētspējīgu atalgojumu pedagogiem
Novads bez ilggadējām rindām uz bērnudārzu
Novads ar kvalitatīvu un darba tirgū pieprasītu interešu izglītības saturu
Novads ar kvalitatīvu mācību vidi un nodrošinājumu

Nodrošināsim konkurētspējīgu atalgojumu, kvalifikācijas celšanas un motivācijas sistēmu novada pedagogiem
Izveidosim karjeras programmas, lai jaunieši brīvlaikos varētu strādāt
Izveidosim nodarbināto atbalsta programmu jaunajiem vecākiem, lai mazie bērni tiktu pieskatīti
Investēsim mācību materiālu un mācību vides modernizācijā visās pašvaldības mācību iestādēs
Izveidosim bezmaksas, agras specializācijas ilgtermiņa interešu programmas IT, inženierzinātņu un jauno tehnoloģiju jomā

Ādažu novads aktīvam un veselīgam dzīvesveidam
Investēsim sporta un brīvā laika pavadīšanas laukumu iekārtošanā ciematos
Renovēsim un modernizēsim novecojušās sporta būves
Atbalstīsim un popularizēsim amatieru sporta kustību novadā, lai aktīvās atpūtas un tūrisma aktivitātēs iesaistītu pēc iespējas plašākas iedzīvotāju grupas
Atrisināsim Ģimenes ārstu prakses vietu jautājumu lielākajos ciematos