Pāvilostas novads

Tautas panorāma

Pašvaldības saistības

Pašvaldības saistību apmērs pret ieņēmumiem 2017.gadā (Avots: FM)

+ -