Pāvilostas novads

Tautas panorāma

Iemaksas finanšu izlīdzināšanas fondā

Iemaksātāji (-) un saņēmēji (+) pašvaldību izlīdzināšanās fondā 2017.gadā (Avots: FM)

+ -