Pāvilostas novads

Tautas panorāma

Izdevumi izglītībai

Izdevumi izglītībai uz vienu skolēnu 2016.g (Avots: FM un IZM dati, LTV aprēķini)

+ -