Pāvilostas novads

Tautas panorāma

Bezdarba līmenis

Bezdarbs (%) darbspējīgo vidū pilsētās un novados 2016.gada 31.decembrī (Avots: CSP)

+ -