Pāvilostas novads

Tautas panorāma

Bibliotēkās izniegtās grāmatas

Bibliotēkās izniegtās grāmatas proporcionāli iedzīvitāju skaitam (Avots: LNB, RAIM)

+ -