Pāvilostas novads

Tautas panorāma

ES finansētie projekti

Lielākie ES fondu (ERAF, ESF, KF) projekti. (Avots: RAIM)

 • Ūdenssaimniecības attīstība Sakas novada Pāvilostas pilsētā II. kārta

  • ES līdzfinansējums: 425 000€
  • Kopējais finansējums: 624 788€
 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Dzintaru ielā 99a, Pāvilostā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

  • ES līdzfinansējums: 81 301€
  • Kopējais finansējums: 165 041€
 • Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Pāvilostas vidusskolā

  • ES līdzfinansējums: 118 626€
  • Kopējais finansējums: 139 561€