Pāvilostas novads

Tautas panorāma

Infrastruktūras un sociālie fondi

Lielāko ES fondu (ERAF, ESF, KF) projektu finansējuma summa uz 1000 iedzīvotājiem no 2012-2015.gadam. (Avots: RAIM un LTV aprēķini)

+ -
 • Ūdenssaimniecības attīstība Sakas novada Pāvilostas pilsētā II. kārta

  • ES līdzfinansējums: 425 000€
  • Kopējais finansējums: 624 788€
 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Dzintaru ielā 99a, Pāvilostā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

  • ES līdzfinansējums: 81 301€
  • Kopējais finansējums: 165 041€
 • Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Pāvilostas vidusskolā

  • ES līdzfinansējums: 118 626€
  • Kopējais finansējums: 139 561€