Pāvilostas novads

Tautas panorāma

Eksāmens latviešu valodā

Centralizēto eksāmenu rezultāti latviešu valodā (pašvaldības labākā skola) 2016.gadā (Avots: VISC dati, LTV aprēķini)

+ -