Pāvilostas novads

Tautas panorāma

Jaunbūvju skaits

Uzbūvēto viena dzīvokļa māju skaits 2016.gadā. (Avots: CSP)

+ -