Pāvilostas novads

Tautas panorāma

Iedzīvotāji darbspējas vecumā

Gada sākumā, % no kopējā, 2016 (Avots: RAIM, PMLP)

+ -
  • Darbspējas vecumā
  • Līdz darbspējas vecumam
  • Virs darbspējas vecuma