Pāvilostas novads

Tautas panorāma

Ārvalstu ieguldījumi

Ārvalstu tiešo investīciju ieguldījumu kopsumma no 2011.-2015.gadam. (Avots: UR)

+ -