Kultūra / Literatūra
Iznākusi monogrāfija ««Gals un sākums»: 21. gadsimta sākuma skats»

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) apgādā iznākusi kolektīvā monogrāfija ““Gals un sākums”: 21. gadsimta sākuma skats” Dr. philol. Maijas Burimas sastādījumā. Grāmatas autori ir Gundega Grīnuma, Janīna Kursīte, Valentīns Lukaševičs, Maija Burima, Olga Senkāne, Viesturs Vecgrāvis un Jānis Zālītis.

Klajā nāk Ziedoņa dienasgrāmata «No patikšanas uz patikšanu»

"Koncentrēts ziedonisms. Ikvienā rindā” – tā rakstnieks Zigmunds Skujiņš raksturo Imanta Ziedoņa ierakstus 2003.gada dienasgrāmatā, ko Ziedonis bija iecerējis publiski nolasīt nākamā gada Zvaigznes dienā, diemžēl, viņa slimības dēļ ieceri nācās atlikt. Dienasgrāmatas fragmentos balstās pērn iestudētais koncertuzvedums „Citādas debesis, tā pati dvēsele”, kas ir skatītāju ļoti iemīļots, un tagad Ziedoņa 2003.gada dienasgrāmata „No patikšanas uz patikšanu” pilnā apjomā izdota arī grāmatā.

Iznācis Baibas Zīles trilleris «Melu meistars»

"Apgādā Zvaigzne ABC" klajā nācis Baibas Zīles romāns “Melu meistars”, kurā savijas vēsturiskā romāna un spriedzes trillera iezīmes. Romāna “Melu meistars” atvēršanas svētki notiks 9. novembrī pulksten 17.00 "Apgāda Zvaigzne ABC" prezentāciju zālē K. Valdemāra ielā 6.

Aizvadīta Veidenbaumam veltīta konference

Lai gan nodzīvojis vien 25 gadus, dzejnieks Eduards Veidenbaums paspēja radīt ne tikai dzejoļus, kas ir dzīvotspējīgi vēl šobaltdien, bet arī atstāja daudz mīklu un leģendu par savu personību, daiļradi un filozofisko domu. Lai viestu skaidrību, kas jauns noticis Veidenbauma daiļrades izpētē akadēmiskajā jomā, Rīgā aizvadīta divu dienu zinātniska konference ar poētisku nosaukumu “…kaut šaubās un šaubīsies cilvēka prāts…”. Tā bija veltīta Eduarda Veidenbauma 150. jubilejai, un tajā līdz ar akadēmiskās vides pārstāvjiem piedalījās arī ļaudis no mākslas pasaules.

Iznākusi monogrāfija «Fin de siècle literārā kultūra Latvijā»

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta apgādā (LU LFMI) iznākusi kolektīvā monogrāfija – apceres par literatūras sociālo vēsturi – “Fin de siècle literārā kultūra Latvijā”. Grāmatas autori ir LU LFMI pētnieki Benedikts Kalnačs, Pauls Daija, Eva Eglāja-Kristsone un Kārlis Vērdiņš.

Spraigs romāns par izcilu rīdzinieku

Klajā laists spraigs un interesants romāns - Ļeva Kliota darbs "Liktenis un griba". Tā pamatā ir patiesi notikumi, varētu sacīt, ka tā ir literarizēta ievērojamā uzņēmēja, dzimuša rīdzinieka Borisa Kliota biogrāfija, informē  izdevēji.

Sākušies Rīgas grāmatu svētki

Grāmatu prezentācijas, tikšanās ar autoriem un izdevējiem, kā arī iespēja mainīties ar literatūras sējumiem – tas viss notiek Rīgas grāmatu svētkos. Sestdien, 21.oktobrī, īpaša diena visiem mazo, ilustrēto dzejoļu grāmatiņu “Bikibuks” mīļotājiem – notiks Bikibuka festivāls. Tajā varēs sastapt lielu daļu mākslinieku, kas grāmatiņas ilustrējuši un piedalīties noslēdzošā “Bikibuka” atvēršanas svētkos.

Jaunākie
Populārākie
Interesanti