Dienas ziņas

Afganistānā talibi iekaro arvien jaunas teritorijas

Dienas ziņas

Kuldīgā ielīgo Jāņus

Pirmo dienu kumulatīvā saslimstība – zem 100

Pret Covid-19 vakcinētajiem vai izslimojušajiem atcels visus pulcēšanās ierobežojumus; atvieglojumi būs arī visai sabiedrībai

Pievērs uzmanību – raksts publicēts pirms 2 gadiem.

Covid-19 izplatības līmenim nokrītot zem 100 kumulatīvajiem gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju 14 dienu laikā, valdība otrdien vienojās mīkstināt ieviestos ierobežojumus atbilstoši luksofora principam. Saskaņā ar to pašlaik "ieslēdzas" luksofora dzeltenā gaisma, kas paredz ieviest atvieglojumu dalījumu trīs līmeņos atkarībā no tā, cilvēks ir vai nav vakcinējies pret Covid-19 vai izslimojis to, vai arī pirms pasākuma saņēmis negatīvu Covid-19 testu.

ĪSUMĀ:

 • Saslimstībai mazinoties zem 100 gadījumu kumulatīvā rādītāja uz 100 000 iedzīvotāju 14 dienu laikā, ieviesti jauni atvieglojumi.
 • Visdrošākajā līmenī: cilvēki, kas vakcinēti pret Covid-19 vai pārslimojuši un var uzrādīt Covid-19 sertifikātu, publiskos un privātos pasākumos var pulcēties bez ierobežojumiem.
 • Vidējā līmenī: cilvēki, kas vakcinēti pret Covid-19 vai pārslimojuši un var uzrādīt Covid-19 sertifikātu vai pirms pasākuma veikuši Covid-19 testu un tas bijis negatīvs, var pulcēties līdz 500 cilvēkiem iekštelpās un līdz 1000 cilvēkiem ārtelpās.
 • Nedrošajā līmenī: privātas tikšanās, kur piedalās arī cilvēki, kuri nav vakcinēti pret Covid-19, nav to pārslimojuši un nav arī testēti, var pulcēties telpās līdz 20 cilvēkiem, ārpus telpām līdz 50 cilvēkiem, neievērojot mājsaimniecību principu.
 • Arī ārvalstīs vakcinētie Latvijas iedzīvotāji varēs saņemt Covid-19 sertifikātu.
 • Paredz atvieglojumus pakalpojumu sniegšanu telpu platības prasībām uz vienu cilvēku.
 • Pret Covid-19 vakcinētajiem vai izslimojušajiem ļaus apmeklēt sporta pasākumus iekštelpās un ārtelpās.
 • Cilvēki ar negatīvu Covid-19 testu drīkstēs apmeklēt sporta pasākumus tikai ārpus telpām.

Vienlaikus Veselības ministrija (VM) uzsvēra – ir nepieciešams paredzēt, kā, pieaugot Covid-19 izplatībai un situācijai atgriežoties augsta riska līmenī, ja saslimstības kumulatīvais rādītājs  pārsniedz 120, tiek atjaunoti iepriekšējie piesardzības un drošības pasākumi.

Covid-19 saslimstībai pieaugot par 20%, ir jāņem vērā, ka arī pastāv augsts risks straujai infekcijas izplatībai un ir nepieciešams lemt par papildu piesardzības un drošības pasākumu ieviešanu.

Saslimstības rādītājus savā interneta vietnē publicē Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) un, vadoties no tiem, arī tiks automātiski piemēroti noteikumi, kas ir jāievēro, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits ir zem 100 uz 100 000 iedzīvotāju. Šis nosacījums stāsies spēkā automātiski nākamajā dienā, kad SPKC mājaslapā būs publicēta informācija.

Savukārt situācijā, kad būs jāatgriežas pie regulējama, kāds ir šobrīd augsta Covid-19 izplatības riska apstākļos, SPKC datus publicēs oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un nosacījumi stāsies spēkā automātiski trīs dienas pēc informācijas publicēšanas.

Noteikumu projekts paredz izmaiņas piesardzības un drošības pasākumiem, vadoties no trīs drošības līmeņiem:

Cilvēki, kuri izslimojuši Covid-19 vai vakcinējušies

Tas attiecas uz cilvēkiem, kuri var uzrādīt Covid-19 sertifikātu, apliecinot izslimošanas vai vakcinēšanās faktu.

VM norādīja, ka šo cilvēku vidū infekcijas izplatības riski ir ļoti zemi, tādēļ šīs personas var savstarpēji sastapties līdzīgi, kā tas bija pirmspandēmijas periodā, un uz šīm personām var neattiecināt Covid-19 ierobežojumus.

Tādēļ papildus jau šobrīd noteiktajiem izņēmumiem Covid-19 epidemioloģiskās drošības pasākumos tiek atcelts ierobežojums personām, kas var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, pulcēties organizētos kolektīvos: darba vietās, amatiermākslas kolektīvos, amatieru sporta treniņu grupās u.tml.

Pulcējoties gan organizētos kolektīvos, gan privātos pasākumos, jābūt atbildīgajai personai, kas pārliecinās, ka vienlaicīgi pulcējas tikai cilvēki ar Covid-19 sertifikātiem. Organizētos kolektīvos atbildīgā persona ir kolektīva vadītājs, bet privātos pasākumos – pasākuma norises vietas īpašnieks vai organizators. Valsts policijai šādos gadījumos ir tiesības veikt kontroli, vai klātesošajiem ir sertifikāti.

Cilvēki, kuri izslimojuši Covid-19, vakcinējušies vai saņēmuši negatīvu testu

Tas paredz iespēju ar papildu drošības prasībām saņemt pakalpojumus un piedalīties pasākumos personām, kas var uzrādīt Covid-19 sertifikātu, kā arī personām, kam ir testēšanas sertifikāts, kas apliecina, ka:

 • Covid-19 PĶR tests, nosakot SARS CoV-2 RNS ne agrāk kā pirms 48 stundām, ir negatīvs;
 • SARS CoV-2 antigēna tests, kas veikts ne agrāk kā pirms sešām stundām, ir negatīvs.

Šādā gadījumā pakalpojuma sniedzējam vai pasākuma organizēšanā iesaistītajiem jābūt ar vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu, kas apliecina, ka ir veikts Covid-19 tests, nosakot SARS CoV-2 RNS ne agrāk kā pirms 96 stundām, un tas ir negatīvs.

Tāpat tiek saglabāti nosacījumi, ka šādos gadījumos tiek ievēroti pārējie epidemioloģiskās drošības nosacījumi, kas tiek attiecināti uz pasākuma norisi vai konkrētā pakalpojuma sniegšanu.

Gan privātos, gan publiskos pasākumos iespējams pulcēties telpās līdz 500 cilvēkiem, ārpus telpām – līdz 1000 cilvēkiem. Pasākumos var piedalīties arī bērni līdz 12 gadu vecumam bez testa veikšanas.

Vienlaicīgi ir jāņem vērā, ka personām, kas uzturas pasākumu vai sniegto pakalpojumu vietā, ir pienākums uzrādīt sertifikātus, kas apliecina atbilstību, gan pasākuma organizatoru, gan pakalpojumu sniedzēju nozīmētām atbildīgajām personām vai kontrolējošo iestāžu pārstāvjiem.

Cilvēki, kuri nav izslimojuši, vakcinējušies, nav saņēmuši negatīvu testu

Ja pasākumā sastopas personas, kurām nav nedz vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, nedz testēšanas sertifikāta, iekštelpās var atrasties līdz 20 personas, bet brīvā dabā – līdz 50 cilvēki.  

Jāievēro divu metru distancēšanās, jālieto mutes un degunu aizsegs un jāievēro citi epidemioloģiskās drošības pasākumi.

Šādām personām ierobežota iespēja saņemt augsta riska pakalpojumus, kuru gadījumā ir ciešs un ilgstošs kontakts starp personām.

Mīkstina nepieciešamās platības ierobežojumus uz vienu cilvēku

Tas paredz:

 • vietās, kur ir augsts Covid-19 izplatības risks intensīvas elpošanas, runāšanas, dziedāšanas vai fizisko aktivitāšu dēļ vai arī ciešs kontakts starp apmeklētājiem ģērbtuvēs, vai arī ir apgrūtināta iespēja nodrošināt distanci pakalpojuma specifikas dēļ, tiek paredzēts, ka uz vienu apmeklētāju ir jānodrošina 15 kvadrātmetru platība.
 • Objektos, kur ir vidējs risks infekcijas izplatībai, jo cilvēki var distancēties iezīmētās vietās, vai kur ir aktīva cilvēku plūsma un cilvēku savstarpējais kontakts ir īslaicīgs, piemēram, izstādes, muzeji, reliģiskās darbības veikšanas vietas u.tml., ir jānodrošina 10 kvadrātmetru platība uz vienu apmeklētāju.
 • Savukārt tirdzniecības vietās aizvien jānodrošina 15 kvadrātmetri uz vienu cilvēku.
 • Skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniegšanas vietā, ņemot vērā to, ka pakalpojums tiek sniegts ''dzeltenajā'' režīmā un pakalpojuma saņēmēji tiek reģistrēti, tiek noteikts, ka platība var būt atbilstoši vidēja riska nosacījumiem – 10 kvadrātmetri uz personu.
 • Noteikumu projektā arī ir ietverti vispārēji nosacījumi pakalpojumu sniegšanai, piemēram, pasta pakalpojumiem un tamlīdzīgiem pakalpojumiem, kas saistīts ar īslaicīgu kontaktu starp pakalpojuma sniedzēju un pakalpojuma saņēmēju, šādos gadījumos uz vienu personu ir jānodrošina 10 kvadrātmetri.

Noteikumu projekts paredz, ka, samazinoties Covid-19 izplatības riskam, sabiedriskās ēdināšanas vietās pie galdiņa var atrasties lielāks cilvēks skaits, to samērojot ar iespējām cilvēkiem pulcēties.

Tāpat noteikumi paredz, ka pakalpojumi, kur ir augsts inficēšanās risks, kā sabiedriskā ēdināšana, pakalpojumi ar ciešu kontaktu, pakalpojumi, kas saistīti ar sporta norisēm, var tikt sniegti tikai cilvēkiem ar Covid-19 sertifikātiem.

Noteikumu projekts paredz arī nosacījumus cilvēku skaita ierobežojumus sporta, kultūras pasākumu u.tml. norises vietās, kas ir piesaistīti cilvēku pulcēšanās nosacījumiem: iekštelpās – 20 cilvēki, ārtelpās – 50 cilvēki.

Izņēmumi ir izglītības pasākumi, nometnes, amatiermākslas kolektīvi, aktivitātes, kur tiek pieļauts, ka vienā grupā ir 30 personas. Noteikumi arī paredz to, ka gan bērnu, gan pieaugušo nometņu dalībnieki tiek testēti reizi nedēļā.

Covid-19 sertifikāta saņemšana, ja cilvēks vakcinējies ārvalstīs

Iedzīvotāji dokumentus, kas apliecina ārvalstīs veiktu vakcināciju pret Covid-19, varēs iesniegt piecās Nacionālā veselības dienesta (NVD) filiālēs. Tehniski datu ievadīšanu e-veselības sistēmā veiks Valsts asinsdonoru centrs, ņemot vērā, ka e-veselības sistēmā datus par personām veiktām medicīniskām manipulācijām var ievadīt vienīgi ārstniecības iestādē strādājoša ārstniecības persona, kura ir reģistrēta ārstniecības personu reģistrā.

Lai cilvēkiem, kuriem bija tiesības vakcinēties Latvijā, bet viņi vakcinējās ārvalstīs, būtu tehniski iespējams ģenerēt digitālo vakcinācijas sertifikātu, informācija par minēto vakcinācijas faktu ir jāievada e-veselības sistēmā, kā arī pirms tam jāpārliecinās, ka personai ārvalstī izsniegtais dokuments par vakcinācijas faktu ir autentisks un satur visu nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama vakcinācijas sertifikāta saņemšanai.

Sporta pasākumi un bērnu nometnes

Skatītāji, kuriem būs vakcinācijas pret Covid-19 vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts, drīkstēs apmeklēt sporta sacensības gan iekštelpās, gan ārtelpās, ievērojot vairākus nosacījumus:

 • nav pieļaujama skatītāju un sportistu, sportistus apkalpojošo sporta darbinieku plūsmu pārklāšanās,
 • jāievēro noteiktās prasības publisko pasākumu apmeklēšanai un jānodrošina atbilstoša ventilācija, lai nepieļautu CO2 koncentrāciju gaisā virs 1000 ppm (ja sporta sacensības norisinās iekštelpās).

Arī skatītāji, kuriem būs testēšanas sertifikāts, drīkstēs apmeklēt sporta sacensības, bet tikai ārpus telpām. Arī šajā gadījumā jānodrošina, ka skatītāju plūsma nepārklājas ar sportistu un sportistus apkalpojošo darbinieku plūsmu un tiek ievērotas prasības publisko pasākumu apmeklēšanai.

Ja sporta sacensībās atsevišķā skatītāju zonā atrodas arī skatītāji, kuriem būs vakcinācijas pret Covid-19 vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts, tiek nodrošināts, ka to plūsma nepārklājas.

Šodien apstiprinātie grozījumi nosaka, ka nometnēs vienā grupā līdzšinējo 20 dalībnieku vietā varēs darboties līdz 30 personām, ja tiek nodrošināta Covid-19 testēšana nometnes darbiniekiem un dalībniekiem un grupas savstarpēji nesastopas.

Tāpat grozījumi paredz, ka iekštelpās var sniegt augstākās, profesionālās, interešu, amatiermākslas kolektīvu, pieaugušo un citus izglītības pakalpojumus, nodrošinot, ka telpā ir ne vairāk kā 30 personu un tiek nodrošināts ne mazāk kā trīs kvadrātmetri uz personu.

Ārpus telpām organizētās nodarbībās grupās var būt līdz 50 cilvēkiem, nodrošinot, ka cilvēku grupas savstarpēji nesastopas.

Ierobežojumus atcels vairākām nozarēm

Tāpat no iepriekšējiem ierobežojumiem atvieglotas vēl dažas nozares. Covid-19 saslimstībai mazinoties arī turpmāk, jau nākamajās nedēļās gaidāmi turpmākie lēmumi ierobežojumu mazināšanā, norādīja Valsts kancelejas vadītājs Jānis Citskovskis.

"Mēs samazinām to nozaru, to pakalpojumu skaitu, kas ir aizliegto lokā. Ņemot vērā, ka uzlabojas epidemioloģiskā situācija, varam aizvien vairāk nozaru pilnībā atvērt un darboties. Šodien no aizliegtajiem pakalpojumiem pilnībā izņemam skaistumkopšanu un fotopakalpojumus telpās. Arī nākamnedēļ turpināsim uz valdības galda likt priekšlikumus par nākamo nozaru darba atsākšanu, lai kādu dienu mēs nonāktu līdz tam, ka neviena nozare vairs nav ierobežota un nevarētu strādāt," viņš sacīja.

Kopš 1. jūnija ir atļauta visu skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniegšana, ja pakalpojumu sniedzēji ir vakcinēti vai pēdējā pusgada laikā izslimojuši Covid-19, spējot uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Savukārt no 15. jūnija skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēji un saņēmēji papildus vakcinēšanās vai pārslimošanas faktam var uzrādīt negatīvu testu.

Tikmēr frizieriem, manikīra, pedikīra un podologa pakalpojumu sniedzējiem noteikts pārejas periods līdz 1. septembrim. Pašlaik viņi var sniegt pakalpojumus bez prasībām par vakcināciju, bet no 1. septembra visai nozarei būs vienādas prasības neatkarīgi no tā, kāds pakalpojums tiek sniegts.

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Saistītie raksti

Vairāk

Svarīgākais šobrīd

Vairāk

Interesanti