Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi

Valsts kanceleja apkopo normas, kuras jāievēro Covid-19 ierobežošanai. Lapa tika atjaunota: 01.10.2020.

Ņemot vērā jaunāko epidemioloģisko informāciju par Covid-19 lokālajiem uzliesmojumiem Kuldīgā un Daugavpilī, valdība šodien, 30. septembrī, lēma noteikt stingrākus Covid-19 piesardzības pasākumus abu pilsētu teritorijās. Ierobežojumi pagaidām noteikti no 1. līdz 14. oktobrim. 

Kā iepriekš norādījuši epidemiologi, parādoties lokāliem uzliesmojumiem konkrētās vietās, nav nepieciešams ieviest ierobežojumus visā valstī, bet var vērtēt situāciju pašvaldību līmenī. Līdz ar to līdz 14. oktobrim tiek noteikti papildu ierobežojumi divās pilsētās – Daugavpilī un Kuldīgā:

 • nedrīkst notikt amatiermāksla un interešu un profesionālās ievirzes izglītības apguve klātienē (tai skaitā treniņu, sacensību un mēģinājumu norise), arī pieaugušajiem;
 • personām obligāti jālieto mutes un deguna aizsegus, izmantojot pilsētas sabiedrisko transportu, kā arī publiskās iekštelpās, kur nav iespējams nodrošināt divu metru distancēšanos (izņemot izglītības iestādēs);
 • pasākumu vai saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietā iekštelpās vienlaikus nedrīkst uzturēties vairāk par 500 cilvēkiem;
 • sabiedriskās ēdināšanas vietas, piemēram, kafejnīcas, restorāni un bāri drīkst strādāt no plkst. 6.00 līdz plkst. 24.00;
 • iekštelpās nedrīkst organizēt un notikt pasākumi, kuros nav fiksētas personalizētas sēdvietas. Tas nozīmē, ka notikt var teātra izrādes, koncerti, kino seansi un konferences, bet ne diskotēkas un citi pasākumi bez noteiktām sēdvietām. 

 

 

  Kādi drošas sadzīves nosacījumi jāievēro ikvienam?
   
  DRĪKST
  DRĪKST AR NOSACĪJUMIEM
  NEDRĪKST

  Veselība

  Pozitīvs Covid-19 tests - Iepriekš piesakoties pa tālruni 8303, bezmaksas Covid-19 testu var veikt ikviens   - Iet ārā no mājām
  - Uzņemt ciemiņus un iet ciemos
  - Doties uz skolu vai darbu klātienē
  - Braukt sabiedriskajā transportā
  Akūtas elpceļu infekcijas simptomi    

  - Doties uz darbu, ja ir risks apdraudēt citus
  - Apmeklēt publiskas vietas, ja īpašnieks vai pasākuma organizators tā ir noteicis

  Sabiedriskais transports

  Sabiedriskā transporta izmantošana   - Ieteicams lietot deguna un mutes aizsegu (der pašdarināta vai pirkta maska, lakats, šalle un citi risinājumi)
  - Jāievēro higiēnas pasākumi
  - Jāievēro norādes sabiedriskajā transportā
  - Pēc ierašanās Latvijā no valstīm, kurās Covid-19 inficēto skaits uz 100000 iedzīvotāju pārsniedz 16 (valstu saraksts SPKC mājas lapā), sabiedrisko transportu drīkst lietot tikai nokļūšanai pašizolācijas vietā, valkājot mutes un deguna aizsegu
  - Ārvalstniekiem ceļā uz savu mītnes zemi, ja kopš iebraukšanas Latvijā nav beidzies pašizolācijas periods, jālieto mutes un deguna aizsegs
  - Ārvalstniekiem, kuriem pozitīva Covid-19 testa dēļ noteikta karantīna, ceļā uz savu mītnes zemi jālieto medicīniskā sejas maska
  - Sabiedrisko transportu nedrīkst izmantot pasažieri, kuriem Covid-19 tests ir pozitīvs un cilvēki, kas bijuši kontaktā ar Covid-19 inficētu personu

  Izglītība

  Bērnudārzu darbība - Bērnudārzi drīkst darboties pilnā apmērā, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības    
  Mācības   - Skolām no 1. septembra mācības jāorganizē (A) klātienē. Drošai cilvēku plūsmas organizācijai tās var notikt (B) daļēji attālināti. Ja skolā tiek atklāts Covid-19 gadījums, jābūt plānam, kā mācības organizēt (C) pilnībā attālināti atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas rekomendācijām.
  - Skolās pusdienu starpbrīži drīkst būt īsāki par 30 minūtēm
   
  Sporta aktivitātes   - Drīkst organizēt nodarbības un treniņus grupām līdz 30 cilvēkiem, nepārklājoties treniņgrupām
  - Sporta sacensības drīkst organizēt līdz 1000 personām telpās bez skatītājiem, līdz 3000 personām ārpus telpām, ieskaitos skatītājus
  - Sporta pasākumi iekštelpās, kuru kopējā platība ir vismaz 1000 m2 drīkst notikt ar skatītājiem
  - Sporta pasākumi ārpus telpām drīkst notikt jebkurā diennakts laikā
   
  Interešu izglītība  

  - Drīkst organizēt pieaugušo profesionālās izglītības un interešu izglītības nodarbības līdz 50 cilvēkiem, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības
  - Drīkst organizēt bērnu interešu izglītības nodarbības klātienē līdz 1000 personām telpās, līdz 3000 personām ārpus telpām, bet lai plūsmas nepārklājas ar konsultācijām, eksāmeniem u.c. pasākumiem skolās.
  - Jāievēro epidemioloģiskās drošības prasības un 2 metru distance, izņemot dejās un korī.
  - Drīkst organizēt bērnu un jauniešu nometnes līdz 30 dalībniekiem ar ārsta izziņu un atļauju piedalīties nometnē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. Ja to pieļauj attiecīgās nometnes norises vietas kapacitāte, tad vienlaikus var norisināties vairāku grupu aktivitātes

   

  Publiski pasākumi un aktivitātes

  Darba laiks   - Izklaides, kultūras, sporta, sabiedriskās ēdināšanas un citas atpūtas vietas drīkst strādāt no plkst. 6.00 līdz 2.00, izņemot naktsklubus, diskotēkas u.tml., kuru darba laiks nedrīkst pārsniegt plkst. 24.00
  - Brīvdabas kino darbu beidz ne vēlāk kā plkst. 2.00
  - Nedrīkst strādāt naktī no plkst. 2.00 līdz 6.00
  Amatiermākslas kolektīvu darbība   Drīkst notikt organizēta amatiermākslas kolektīvu darbība, piemēram, kori, deju kopas, ansambļi, tautas lietišķās mākslas pulciņi, ievērojot fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus  
  Pasākumi telpās   - Drīkst organizēt pasākumus līdz 1000 personām telpās, ievērojot fizisko distancēšanos, drošības pasākumus un organizatora noteikumus
  - Kultūras pasākumos, kuros apmeklētāji sēž personalizētās, fiksētās sēdvietās, starp sēdvietām jāievēro 1 metra distance
   
  Pasākumi ārā  

  - Drīkst organizēt pasākumus līdz 3000 personām, ievērojot fizisko distancēšanos un epidemioloģiskās drošības noteikumus
  - Drīkst organizēt brīvdabas auto-kino un auto-koncertus (neatkarīgi no dalībnieku skaita), kuros apmeklētājs piedalās, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī
  - Brīvdabas kino darbu beidz ne vēlāk kā plkst. 2.00

   
  Dievkalpojumi, citas reliģiskās darbības   - Drīkst organizēt, ievērojot fiziskās distancēšanās noteikumus un epidemioloģiskās drošības pasākumus līdz 1000 personām telpās, līdz 3000 personām ārpus telpām
  - Reliģiskās darbības veikšanas vietas drīkst strādāt no plkst. 6.00 līdz 2.00
  - Reliģiskās darbības veikšanas vietas nedrīkst strādāt no plkst. 2.00 līdz 6.00
  Sabiedriskās ēdināšanas vietas  

  - Drīkst strādāt no plkst. 6.00. līdz 2.00
  - Starp galdiņiem jābūt 2 metru distancei un telpās jāparedz vismaz 3 m2 uz vienu apmeklētāju
  - Pie viena galdiņa telpās drīkst būt ne vairāk kā 8 cilvēki, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus
  - Pie viena galdiņa nav noteikts apmeklētāju ierobežojums

   
  Sportošana  

  - Drīkst organizēt visu veidu sporta nodarbības un treniņus
  - Nodarbībās un treniņos jānodrošina 4 m2 platība uz cilvēku, nepārsniedzot 1000 cilvēku skaitu telpās vai 3000 cilvēku ārpus telpām
  - Vienā treniņgrupā drīkst būt ne vairāk kā 30 cilvēku, un treniņgrupas nedrīkst fiziski pārklāties, arī ģērbtuvēs un sanitārajās telpās
  - Sporta sacensības drīkst organizēt līdz 1000 personām telpās un līdz 3000 personām ārpus telpām, ieskaitot skatītājus
  - Sporta pasākumi iekštelpās, kuru kopējā platība ir vismaz 1000 m2 drīkst notikt ar skatītājiem
  - Sporta pasākumi ārpus telpām drīkst notikt jebkurā laikā, nepārsniedzot 3000 personu ierobežojumu

   
  Baseini   - Aktīvai peldēšanai jābūt 6 m2 ūdens virsmas platībai uz cilvēku, rekreācijai – 4 m2 uz cilvēku  

  Privāti pasākumi

  Pasākumi telpās   - Pasākumus drīkst organizēt, līdz 1000 personām telpās, nodrošinot 3 m2 platību uz apmeklētāju, ievērojot 2 metru distanci un ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības  
  Pasākumi ārā   - Drīkst organizēt pasākumus līdz 3000 personām, ievērojot fizisko distancēšanos un epidemioloģiskās drošības noteikumus
  - Drīkst organizēt brīvdabas auto-kino un auto-koncertus (neatkarīgi no dalībnieku skaita), kuros apmeklētājs piedalās, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī
  - Brīvdabas kino darbu beidz ne vēlāk kā plkst. 2.00
   
  Kāzas, kristības, bēres   - Pasākumus drīkst organizēt, līdz 1000 personām telpās vai līdz 3000 personām ārpus telpām, ievērojot 2 metru distanci, nodrošinot epidemioloģiskās drošības pasākumus  
  Notikumi darbavietā     - Jāierobežo darbinieku pulcēšanās darbā ārpus darba pienākumu veikšanas

  Iepirkšanās

  Tirdzniecības centri - Atļauta visu veikalu darbība tirdzniecības centros arī brīvdienās un svētku dienās - Jāizvieto norādes par fizisko distancēšanos un drošības pasākumiem
  - Tirdzniecības telpās jāierobežo apmeklētāju skaits
   

  Ārvalstu braucieni

  Ārvalstu braucieni

  - Drīkst organizēt tūrisma braucienus un doties ārvalstu braucienos uz un no valstīm, kurās Covid-19 inficēto skaits divās nepārsniedz vidējo saslimstības rādītāju Eiropas Savienībā, Eiropas Ekonomikas zonā, Šveicē un Lielbritānijā. (valstu saraksts SPKC mājas lapā)
  - Pašizolācija nav jāievēro pēc iebraukšanas Latvijā no valstīm, kurās jaunu Covid-19 inficēto skaits uz 100000 iedzīvotāju divās nedēļās nepārsniedz 16 (valstu saraksts SPKC mājas lapā)

  - Rūpīgi jāizvērtē brauciena nepieciešamība
  - Starptautiskos pasažieru pārvadājumus neveic, ja saslimstības rādītājs valstī divas reizes pārsniedz vidējo saslimstības rādītāju Eiropas Savienībā, Eiropas Ekonomikas zonā, Šveicē un Lielbritānijā. (valstu saraksts SPKC mājas lapā)
  - Jāievēro 10 dienu pašizolācija pēc ierašanās Latvijā no valsts, kurā divās nedēļās ir vairāk nekā 16 jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi uz 100000 cilvēku (valstu saraksts SPKC mājas lapā)
  - Jāievēro 10 dienu pašizolācija pēc ierašanās Latvijā no valsts, uz kuru netiek veikti starptautiskie pasažieru pārvadājumi

  - Rekomendēts nedoties uz un no valstīm, kurās ir vairāk nekā 25 jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi divās nedēļās uz 100000 iedzīvotāju (valstu saraksts SPKC mājas lapā)

  Valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumi

  Valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumi   - Ieteicams sniegt un saņemt attālināti  
  Sabiedrības līdzdalība   - Drīkst organizēt sabiedriskās apspriešanas sanāksmes līdz 1000 personām telpās vai līdz 3000 personām ārpus telpām, ievērojot fizisko distancēšanos un epidemioloģiskās drošības pasākumus  
  Piketi, mītiņi, gājieni   - Drīkst organizēt piketus, mītiņus un gājienus klātienē līdz 1000 personām telpās vai līdz 3000 personām ārpus telpām, ievērojot fizisko distancēšanos un epidemioloģiskās drošības pasākumus  

   

  Covid-19 koronavīrusa
  izplatība Latvijā
  Kļūda rakstā?

  Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

  Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

  Latvijā
  Ziņas
  Jaunākie
  Interesanti