Ko nesīs 2021. gads? Lielāka minimālā alga un pabalsti, mazākas sociālās iemaksas

Arī 2021. gads iedzīvotājiem Latvijā nenesīs būtiskas nodokļu izmaiņas. No 1. janvāra līdz 500 eiro mēnesī pieaugs minimālā alga, bet vienlaikus par 1% samazināsies sociālās iemaksas. Daļai sabiedrības palielināsies algas, pieaugs ienākumi, piemēram, mediķiem, pedagogiem. Kādas vēl izmaiņas nesīs jaunais gads – par to portāla LSM.lv apkopojumā.

Nodokļu izmaiņas 

 • Minimālā alga Latvijā no 1. janvāra pieaugs no līdzšinējiem 430 eiro līdz 500 eiro mēnesī.
 • Pensionāriem ar IIN neapliekamais minimums būs 330 eiro mēnesī līdzšinējo 300 eiro vietā.
 • Ienākumu slieksnis, kam piemēro diferencēto ar IIN neapliekamo minimumu, pieaugs no 1200 līdz 1800 eiro mēnesī. Tiem, kam par iepriekšējo gadu veidosies IIN parāds, to aprēķinās automātiski saskaņā ar VID rīcībā esošo informāciju neatkarīgi no tā, vai ir iesniegta gada ienākumu deklarācija.
 • No IIN atbrīvos ar attālinātā darba veikšanu saistītos darbinieka izdevumus.
 • IIN augstākā progresīvā likme noteikta 31% apmērā; līdz šim tie bija 31,4%.
 • Solidaritātes nodokļa likme saruks par 0,5% – šobrīd tā ir 25,5%, bet no 2021. gada tā būs 25%. 
 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likme samazināsies par 1%. Proti, no līdzšinējiem 35,09% uz 34,09% – par 0,5% gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Tādējādi iemaksu likme darba devējam būs 23,59%, bet darba ņēmējam – 10,50% apmērā.  
 • Tiesa, no gada vidus – 1. jūlija – būs jāmaksā obligātās minimālās sociālās iemaksas. Visiem vispārējā režīmā nodarbinātajiem sociālajās iemaksās jāmaksā vismaz 170 eiro mēnesī.  No 2021. gada 1. janvāra līdz 30.jūnijam pašnodarbinātajiem obligāto sociālo iemaksu kārtība nemainās – personas veic obligātās iemaksas no  brīvi izraudzītas ienākumu daļas, kas nav mazāka par 500 eiro, reizinot ar 31,07% (likme, kas noteikta pašnodarbinātajiem) un iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% (no ienākumiem, kuri nav mazāki par 500 eiro un faktisko ienākumu starpības).

  Bet ar 2021. gada 1. jūliju pašnodarbinātajām personām ir jāveic VSAOI pensiju apdrošināšanai 10% apmērā (līdzšinējo 5% vietā).

Šis gads nesīs vairākas nodokļu izmaiņas
00:00 / 09:33
Lejuplādēt

 • Patentmaksas režīms saglabāsies tikai pensionāriem un personām ar 1. un 2. invaliditātes grupu.
 • Autoratlīdzību saņēmējiem 2021. gada pirmajā pusgadā nodokļu maksāšanas kārtība nemainīsies, bet no 1. jūlija notiks pakāpeniska pāreja uz to, ka autoratlīdzību saņēmēji nodokļu nomaksu veiks kā reģistrēti saimnieciskās darbības veicēji, tai skaitā izmantojot saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu. Pārejas periodā – līdz 2022. gada 1. janvārim – tiem autoratlīdzību saņēmējiem, kas nav reģistrēti kā saimnieciskās darbības veicēji, spēkā būs jauns nodokļu maksāšanas režīms – autoratlīdzības izmaksātājs no autoratlīdzības ieturēs 25% nodokli, kas sastāvēs no 80% VSAOI daļas un 20% IIN daļas, bet ja autoratlīdzība pārsniedz 25 000 eiro gadā, pārsniegumu daļai piemērojams 40% nodoklis. 
 • Turpmāk mikrouzņēmuma nodokli (MUN) varēs attiecināt tikai uz  vienu personu – mikrouzņēmuma īpašnieku. Vienlaikus izslēgts MUN maksātāja darbinieka algas ierobežojums – 720 eiro mēnesī. Ar 1. janvāri MUN maksātāja statusu vairs nevarēs iegūt sabiedrība ar ierobežotu atbildību – SIA. No 1. jūlija darbinieka ienākumiem no mikrouzņēmuma piemēros vispārējā režīma algas nodokļus.
 • Pieaugs uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likmes. Likmes atkarībā no automašīnas motora tilpuma pieaugs vidēji par trim eiro mēnesī.
 • Kravas automobiļiem ar mazāku izmešu daudzumu nosaka mazāku nodokļa likmi nekā līdz šim. Savukārt automobiļiem ar lielāku izmešu daudzumu nodokļa likmes būs augstākas  nekā līdz šim.
 • Saglabāsies samazinātā 5% pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme dārzeņiem un augļiem. Samazinātā PVN likme ieviesta 2018. gadā  un būs spēkā vismaz līdz 2023. gadam.
 • Samazinās akcīzi autogāzei un līdz 2025. gada beigām likme samazināsies no 9,64 eiro par megavatstundu (MWh) līdz 1,91 eiro par MWh.  
 • Cels akcīzi tabakas izstrādājumiem, novirzot finansējumu onkoloģisko slimību ārstēšanai un zālēm. Tabakai nodokli cels no 75 eiro par 1000 gramiem līdz 80,25 eiro. Karsējamai tabakai nodoklis augs no 75 eiro par 1000 gramiem līdz 160 eiro. Elektroniskajās cigaretēs izmantojamam šķidrumam un šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām nodoklis būs 0,12 eiro par 1 mililitru šķidruma.  Ar nodokli apliks arī tabakas aizstājējproduktus – 80 eiro par 1000 gramiem produkta. No marta akcīzi cigāriem un cigarillām (par 1000 cigāriem vai cigarillām) palielinās no 95,2 eiro līdz 126 eiro, bet cigaretēm (par 1000 cigarešu) – no 78,7 eiro līdz 92,5 eiro no nākamā gada marta.
 • Pieaugs dabas resursu nodoklis atsevišķiem objektiem, tostarp par sadzīves atkritumu un bīstamo atkritumu apglabāšanu poligonos.

 • Sāks darboties vienotais nodokļu konts – līdzšinējo vairāk nekā 40 nodokļu kontu vietā visi VID administrētie nodokļi būs jāmaksā vienā kontā, visiem VID administrēto regulāro iekšzemes nodokļu maksājumiem ir viens gala termiņš – 23. datums un ir mainīti vairāku nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņi.

Pabalsti un pensijas 

 • Palielināsies minimālā vecuma un invaliditātes pensija. No 80 līdz 136 eiro pieaugs bāze, kuru izmanto minimālās vecuma pensijas aprēķinam, bet līdz 163 eiro pieaugs bāze, ko izmanto pensijas ar invaliditāti kopš bērnības aprēķināšanai.
 • Pieaugs garantētais minimālais ienākums – no 64 eiro 2020. gadā līdz 109 eiro 2021. gadā.
 • Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis būs 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā.
 • Palielināsies minimālais atbalsts bērniem apgādnieka zaudējuma gadījumā. Gan valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, gan pensijas minimālais apmērs bērnam līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai – pieaugs no 92,5 eiro līdz 136 eiro, bet no septiņu gadu vecuma – no 111 eiro līdz 163 eiro.
 • Pieaugs valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs visām saņēmēju grupām. (skat. infografikā zemāk).

 

 • Pieaugs sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Tostarp vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem būs 218 eiro, savukārt personām ar invaliditāti kopš bērnības – 327 eiro.
 • No jūlija paaugstinās "mūžīgo bērnu" asistentu algas; arī vieglāka atskaitīšanās un plašāks pakalpojuma klāsts, tostarp būs pieejams valsts apmaksāts pavadoņa pakalpojums. 
 • Pieaug arī pensionēšanās vecums no 63 gadiem un 9 mēnešiem līdz 64 gadiem.

 Plašāk par citām izmaiņām sociālajā jomā lasiet šeit.

Izmaiņas tarifos u.c.

 • Samazināsies obligātā iepirkuma komponente (OIK) jeb maksa par subsidēto elektroenerģiju – no līdzšinējiem 22,68 eiro par megavatstundu (MWh) līdz 17,51 eiro par MWh jeb 23%. Vidēji mājsaimniecībai elektroenerģijas rēķins samazināsies par 4%5%, liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas aplēses.
 • AS "Latvijas gāze" dabasgāzes tarifi mājsaimniecībām no 2021. gada 1. janvāra atkarībā no patēriņa apmēra pieaugs robežās no 5,5% līdz 9,4%.
 • Augstāk minētais dabas resursu nodokļa pieaugums ietekmēs izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu. Rīgā no 1. janvāra iedzīvotājiem par sadzīves atkritumu izvešanu būs jāmaksā vairāk.
 • Savukārt no jūlija turpmāk civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) polisi ģimenes, kurās ir bērni ar invaliditāti, varēs iegādāties ar 40% atlaidi. Polisi varēs iegādāties viens no bērna vecākiem, aizbildnis vai viena persona no audžuģimenes, ja aprūpē bērnu ar invaliditāti. Polisi lētāk varēs iegādāties par vienu vieglo transportlīdzekli, kura pilna masa ir līdz 3,5 tonnām. 
 • Līdz ar 2021. gada sākumu vairs nebūs komerciālo reklāmu sabiedriskajos medijos: Latvijas Televīzijā, Latvijas Radio un vienotajā ziņu portālā LSM.lv. Iziešanai no reklāmas tirgus novirzīti 8,3 miljoni eiro.
 • Paplašinās čeku loteriju  – būs iespēja reģistrēt dalībai loterijā arī rēķinus par saņemtas preces vai pakalpojuma samaksu.
 • Visiem tirgotājiem un maksājumu karšu pieņēmējiem un karšu izdevējiem Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs norēķiniem ar maksājumu kartēm interneta pirkumiem būs jānodrošina divkārša drošība jeb stingrā autentifikācija.

Izmaiņas saistībā ar "Brexit"

No 2021. gada 1. janvāra starp Apvienoto Karalisti un Eiropas Savienību oficiāli stāsies spēkā jaunā vienošanās par attiecībām pēc "Brexit", kas paredz vairākas izmaiņas Latvijas iedzīvotājiem un valstspiederīgajiem.

 • Vienīgais derīgais dokuments iebraukšanai Apvienotajā Karalistē būs pase
 • Lai uzturētos Apvienotajā Karalistē ilgāk par 6 mēnešiem, būs nepieciešama vīza.
 • Lai uzsāktu studijas Apvienotajā Karalistē, būs jāsaņem vīza par maksu.
 • Ieceļot Apvienotajā Karalistē, lai strādātu, varēs tikai ar vīzu.
 • Lai varētu likumīgi uzturēties Apvienotajā Karalistē pēc 2021. gada 30. jūnija, jāreģistrējas pastāvīgā vai pagaidu iedzīvotāja statusam. 
 • Eiropas veselības apdrošināšanas karte vairs nebūs derīga ceļošanai.
 • Beigsies brīva preču aprite starp Eiropas Savienību un Apvienoto Karalisti; preces būs jāatmuito
 • Eiropas Savienības mobilo sakaru pakalpojumu saņēmējiem var tikt piemērota papildu maksa par viesabonēšanu.
 • Mainīsies līdzšinējā Latvijas un Apvienotās Karalistes transportlīdzekļu vadītāju apliecību atzīšana un apmaiņa.
 • Zivju produktu apstrādātājiem būs jāpierāda izejvielas izcelsme, ja ražošana būs veikta Latvijā.

Cīņa ar Covid-19

 • Turpinās vakcinācija pret Covid-19. Saskaņā ar plānu gada sākumā tās varēs saņemt mediķi, aprūpes centru darbinieki un klienti. Viņiem sekos vecāka gadagājuma cilvēki un cilvēki ar hroniskām slimībām. Vasarā varētu būt iespēja vakcinēties arī plašākai sabiedrībai. 
Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Vairāk

Vairāk

Interesanti

Informējam, ka LSM portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Uzzināt vairāk

Pieņemt un turpināt