«Brexit»: svarīgākās izmaiņas pēc 1.janvāra

No 2021. gada 1. janvāra starp Apvienoto Karalisti (AK) un Eiropas Savienību (ES) oficiāli stāsies spēkā jaunā vienošanās par attiecībām pēc "Brexit", kas paredz vairākas izmaiņas tirdzniecības jomā, personu kustībā starp AK un ES, kā arī vairums citas izmaiņas, kas praktiski ietekmēs Latvijas valsts iedzīvotājus un valstspiederīgos. Ārlietu ministrija, Satiksmes ministrija un Zemkopības ministrija ir apkopojusi aktuālās izmaiņas. 

ĪSUMĀ:

Ceļošanas dokumenti 

No 2021. gada 1. oktobra vienīgais derīgais dokuments ieceļošanai Apvienotajā Karalistē būs pase. No 1. oktobra identifikācijas (ID) kartes nebūs derīgas ceļošanai uz Apvienoto Karalisti. 

Taču Eiropas Savienības pilsoņi, kuri ar ID karti Apvienotajā Karalistē reģistrējušies pastāvīgā vai pagaidu iedzīvotāja statusam, varēs šo dokumentu izmantot ceļošanai vismaz līdz 2025. gada 31. decembrim. 

Ceļošanas dokumenti

Nepilngadīgām personām ceļojot vajadzēs uzrādīt vecāku apstiprinājumu. 

Bērnu ieceļošana

Vīzas

No 2021. gada 1. janvāra, lai ieceļotu Apvienotajā Karalistē ilgtermiņā ar mērķi strādāt vai studēt, būs jāsaņem vīza. Apvienotajā Karalistē ieceļot bez vīzas varēs gadījumos, kad plānots uzturēties valstī ne ilgāk par 6 mēnešiem.

Piemēram, tūrisma nolūkos vai tuvinieku apciemošanai, darba vizītēs un tamlīdzīgiem ceļošanas mērķiem vīza nebūs nepieciešama.

Vīzas

Regulāriem īstermiņa braucieniem jautājumi par vīzu nepieciešamību vēl joprojām tiek risināti. 

Regulāri īstermiņa braucieni

Studijas

Lai uzsāktu studijas Apvienotajā Karalistē, no 2021. gada 1. janvāra būs jāsaņem vīza par maksu. Vīza būs jāsaņem arī tiem studentiem, kuri studijas AK uzsākuši attālināti.

Vienlaikus studentiem būs jāmaksā par tiesībām izmantot AK veselības aprūpes sistēmas pakalpojumus.

Studenti, kuri nebūs ieradušies AK līdz 2020. gada 31. decembrim, nevarēs pieteikties pastāvīgā vai pagaidu iedzīvotāju statusam. 

Studijas

Darbs

Ar 2021. gada 1. janvāri ieceļot Apvienotajā Karalistē, lai strādātu, varēs tikai ar vīzu. 

Lai darba vīzu saņemtu, būs jāatbilst vairākiem kritērijiem, piemēram, jābūt apliecinājumam no darba devēja, kā arī jāpierāda angļu valodas zināšanas. 

Lai pieteiktos vīzai, būs nepieciešams iegūt noteiktu punktu skaitu, ko veidos atbilstība dažādām prasībām. Kritēriji ietver, piemēram, apliecinājumu no darba devēja, angļu valodas zināšanas un algas apmēru.

Vīza būs par maksu. Tāpat būs jāmaksā par tiesībām izmantot AK veselības aprūpes sistēmas pakalpojumus. 

Darbs

Reģistrēšanās Apvienotajā Karalistē

ES pilsoņiem, kuri AK ieradīsies līdz 2020. gada 31. decembrim, lai turpinātu likumīgi uzturēties, strādāt un studēt, līdz 2021. gada 30. jūnijam jābūt reģistrētiem pastāvīgā vai pagaidu iedzīvotāja statusam.

Personas, kuras līdz šī gada beigām ir ieradušās Lielbritānijā, varēs pieteikties gan pagaidu iedzīvotāja, gan pastāvīgā iedzīvotāja statusam.

Personas, kuras uzturējušās vai dzīvojušas Lielbritānijā ne ilgāk par pieciem gadiem, varēs pieteikties pagaidu iedzīvotāju statusam.

Cilvēki, kuru Lielbritānijā uzturējušies ilgāk par pieciem gadiem, varēs pretendēt uz pastāvīgā iedzīvotāja statusu.

Statusam pieteikties var tikai ar derīgu personu identificējošu dokumentu. Reģistrēties var gan elektroniski, gan sūtot nepieciešamos dokumentus pa pastu. 

Reģistrēšanās Apvienotajā Karalistē

Personai, kura saņēmusi pagaidu iedzīvotāja statusu, pastāvīgā iedzīvotāja statuss netiek piešķirts automātiski, bet tam ir jāreģistrējas. 

Informācijas atjaunošana

Veselības apdrošināšana

Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) no 2021. gada 1. janvāra vairs nebūs derīga, ceļojot uz AK. Ieceļojot AK uz laiku līdz sešiem mēnešiem, ceļotājam būs jāiegādājas veselības un dzīvības apdrošināšanas polise, kurā iekļauti repatriācijas izdevumi smagas saslimšanas vai nāves gadījumos. 

Veselības apdrošināšana

Muitas kontrole

No 2021. gada 1.janvāra beigsies brīva preču aprite starp ES un Apvienoto Karalisti.

Turpmāk visas preces, kas tiks ievestas ES muitas teritorijā no AK vai otrādi, būs pakļautas muitas uzraudzībai un kontrolei. Tas nozīmē, ka visi sūtījumi no ES uz Apvienoto Karalisti vai otrādi, būs jāatmuito. 

Vienlaikus Apvienotajā Karalistē iegādātas preces, iebraucot ES, būs jādeklarē, ja to vērtība pārsniegs noteikto robežvērtību.

Muitas kontrole

Sūtījumi no Lielbritānijas uz Latviju tiks dalīti divās kategorijās – komerciāli sūtījumi un nekomerciāli sūtījumi, kuriem attiecīgi pievienos muitas nodokli vai pievienotās vērtības nodokli (PVN).

Komerciālā sūtījuma preces (pirkumi internetā) no Lielbritānijas būs jāatmuito. No nākamā gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam sūtījumi būs jādeklarē un par tiem jāmaksā PVN, ja preču vērtība pārsniegs 22 eiro. Savukārt no 2021. gada 1. jūlija būs jāatmuito pasta sūtījumi par jebkuras vērtības precēm. Ja preču vērtība pārsniegs 150 eiro, tad vajadzēs maksāt gan muitas nodokli, gan PVN, lai saņemtu sūtījumu. 

Personīgajā bagāžā ievedamām precēm, kuru kopējā vērtība, ieceļojot pa sauszemi, pārsniedz 300 eiro un, ieceļojot ar gaisa vai jūras transportu, pārsniedz 430 eiro, piemēro PVN, savukārt, ja preču vērtība pārsniedz 1200 eiro – gan PVN, gan muitas nodokli. Jāievēro arī preču pārvietošanas ierobežojumi personīgajā bagāžā, t.sk. nosacījumi attiecībā uz akcīzes preču (tabakas izstrādājumi, alkohols un degviela) ievešanu ar atbrīvojumu no nodokļiem;

Nekomerciālie sūtījumi (no vienas fiziskas personas otrai) jādeklarē un par tiem jāmaksā PVN un muitas nodoklis, ja preču vērtība pārsniegs 45 eiro. 

Pasta sūtījumi

Transportlīdzekļu vadītāju apliecības

No 2021. gada 1. janvāra mainīsies līdzšinējā Latvijas un AK transportlīdzekļu vadītāju apliecību atzīšana un apmaiņa, informēja Satiksmes ministrijā. 

Izmaiņas neattieksies uz tiem autovadītājiem, kas Latvijā vai AK uzturēsies īslaicīgi (nav pastāvīgie Latvijas vai AK iedzīvotāji vai rezidenti), piemēram, tūristiem vai personām, kas īslaicīgi ceļo darba vajadzībām. Īslaicīgi uzturoties Latvijā vai AK, autovadītāji varēs izmantot derīgas Latvijas vai AK transportlīdzekļu vadītāja apliecības.

Personām, kuras Latvijā ierodas no ārvalstīm un uzturas Latvijā ilgāk par vienu gadu, transportlīdzekļa vadītāja apliecība ir jāapmaina. Autovadītāji, kas plāno ilgstoši uzturēties Latvijā, AK izdotās un derīgās transportlīdzekļu vadītāja apliecības varēs apmainīt pret Latvijas transportlīdzekļu vadītāja apliecībām. 

Latvijā izdotās un derīgās transportlīdzekļu vadītāja apliecības būs izmantojamas braukšanai AK, kamēr nav beidzies to derīguma termiņš. Vienlaikus, neatkarīgi no vadītāja apliecības derīguma termiņa, tā būs derīga ne ilgāk kā trīs gadus pēc autovadītāja kļūšanas par AK rezidentu vai sasniedzot 70 gadu vecumu (atkarībā no tā, kas iestājas pirmais). Pēc tam tā ir jāapmaina pret AK transportlīdzekļu vadītāja apliecību.

Nosacījumi attiecas uz visām transportlīdzekļu vadītāja apliecībām, ieskaitot vieglo automobiļu, motociklu, autobusu un kravas automobiļu vadītāja apliecības.

ES apdrošinātāja izsniegtai transportlīdzekļa apdrošināšanas polisei ir jābūt līdzi, un tā ir jāuzrāda kā derīgs apdrošināšanas apliecinājums.

Transportlīdzekļu vadītāju apliecības

Viesabonēšana

No 2021. gada 1. janvāra ES mobilo sakaru pakalpojumu saņēmējiem var tikt piemērota papildu maksa par viesabonēšanu.

Viesabonēšana

Tirdzniecība ar precēm

ES un AK nolīgums, kurš izveidots saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) noteikumiem, sniegs ievērojamas priekšrocības tirdzniecībai abām pusēm, informēja Zemkopības ministrijā. 

ES un AK vienošanās ir labāki nosacījumi nekā jaunākajos ES brīvās tirdzniecības nolīgumos, kurus ES noslēdza ar trešajām valstīm, piemēram, Kanādu vai Japānu. ES un AK nolīgums paredz nulles tarifus un nulles kvotas visām precēm. Tas ir īpaši svarīgi jutīgām precēm, piemēram, lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem. Piemēram, saskaņā ar PTO likmēm bez vienošanās dažiem gaļas vai piena produktiem būtu jāpiemēro tarifi virs 40% vai 25% par zivju konserviem.

Turpmāk AK lauksaimniecības eksporta produktiem, ko importēs ES, muitas kontroles punktos būs nepieciešami veselības sertifikāti, kā arī tiks veiktas SPS (sanitārie un fitosanitārie standarti) pārbaudes. Tas veidos lielākas izmaksas AK uzņēmumiem.

AK uzņēmumiem turpmāk jāpierāda, ka viņu produkti atbilst visām “izcelsmes noteikumu” prasībām. Lai samazinātu birokrātiju, ES un AK nolīgums ļaus tirgotājiem pašiem apliecināt preču izcelsmi.

ES un AK nolīgums novērsīs nevajadzīgus tehniskus šķēršļus tirdzniecībai, kā arī tas paredz atvieglojumus īpašiem, abpusēji interesējošiem produktiem, piemēram, automobiļu ražošana, vīns, organiskie produkti, farmaceitiskie izstrādājumi un ķīmiskās vielas. Tomēr visām AK precēm, kas tiks ievestas ES, joprojām būs jāatbilst ES augstajiem normatīvajiem standartiem, tostarp attiecībā uz pārtikas nekaitīgumu (piemēram, sanitārajiem un fitosanitārajiem standartiem) un produktu drošību.

Zivsaimniecība

Ja ražošana (neskaitot minēto vienkāršo apstrādi) tiks veikta Latvijā, izmantojot importēto izejvielu, būs jāpierāda izejvielas izcelsme (produkta ražošana un izcelsme Latvijā). Šis būs jauns, būtisks nosacījums un papildu prasība, kas var radīt apgrūtinājumus eksporta procedūru nodrošināšanā. 

Jaunas formalitātes varētu būt ar kuģu piederības (īpašuma tiesības, uzņēmuma reģistrācija Latvijā) pierādīšanu, kas arī ir saistīts ar produktu izcelsmes nosacījumiem, īpaši attiecībā uz tiem Latvijas kuģiem, kuri veic zveju tāljūrā (patlaban gan šie kuģi eksportu uz AK neveic un nav arī saņemti signāli, ka tiktu plānots tuvākajā laikā šādu eksportu uzsākt).

Starptautiskie kravu pārvadājumi

Starptautiskos kravas autopārvadājumus uz, no vai tranzītā caur AK var turpināt veikt gan ES reģistrēti komercpārvadātāji ar nepieciešamajām atļaujām, gan arī pašpārvadājumu veicēji. 

Iebraucot AK ar kravu un pabeidzot starptautisku autopārvadājumu, ir atļauts septiņu dienu laikā, kas sākas nākošajā dienā pēc kravas izkraušanas datuma, ar to pašu transportlīdzekļu sastāvu veikt līdz diviem kabotāžas pārvadājumiem.

Detalizētāka informācija starptautiskajiem kravu pārvadātājiem pieejam SIA “Autotransporta Direkcijas” mājaslapā.

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Svarīgākais šobrīd

Informējam, ka LSM portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Uzzināt vairāk

Pieņemt un turpināt