Covid-19: Mediķi piemaksas saņem raitāk, dažas neskaidrības saglabājas

Piemaksas par darbu ar Covid-19 pacientiem mediķi saņem aizvien raitāk. Īpaši to izjūt slimnīcas – ja pavasarī darbiniekiem piemaksas nācās izmaksāt no saviem līdzekļiem un no valsts nauda bija jāgaida ļoti ilgi, un bija neskaidrība par tās saņemšanu, tad tagad viss notiek daudz saprotamāk un raitāk. Ir gan atsevišķas neskaidrības un pārpratumi. Arī ministrija reizēm aicina slimnīcas iesniegtos aprēķinus pārskatīt.

Covid-19: Mediķi piemaksas saņem raitāk, dažas neskaidrības saglabājas
00:00 / 08:42
Lejuplādēt
Aizvadītā gada pēdējā ceturksnī kopā piemaksās par darbu ar Covid-19 pacientiem izmaksāti nepilni 23 miljoni eiro. Tieši tikpat šī gada pirmajā ceturksnī paredzēts piemaksās tērēt ik mēnesi. Tātad kopā šā gada pirmajos trīs mēnešos atvēlēti 69 miljoni eiro.

 

Latvijas Māsu asociācijas viceprezidente Ilze Ortveina, atceroties, kā izmaksas tika organizētas pavasarī, šī brīža kārtību kopumā slavēja:  "Uzņemšanas nodaļas darbinieki un darbinieki, kuri tieši ārstē Covid-19 pacientus, saņem 100% piemaksas. Savukārt pārējiem stacionāro iestāžu darbiniekiem, kuri ir iesaistīti dažādu jautājumu risināšanā ar Covid-19, ir šie 30%. Rīkojumi ir sagatavoti ļoti korekti, ir skaidri norādīts, kuram, par ko un cik daudz pienākas saņemt samaksu. Un tas patiešām ievieš skaidrību. Arī ārstniecības iestādēm ir daudz vieglāk menedžēt atskaiti par to, cik katram darbiniekam samaksāt."

Tam, ka sistēmu izdevies sakārtot, piekrīt arī Veselības ministrijas (VM) valsts sekretāra vietnieks Āris Kasparāns. Pavasarī viss nācis strauji un bijusi liela neziņa.

"Es domāju, ka tas iesākumā, kamēr mums iegājās faktiskā samaksas sistēma, ka sākotnēji ārstniecības iestādes aprēķina, izmaksā šo piemaksu un tad saņem no valsts finansējumu, bija skepse [no slimnīcām]: “Vai mēs to saņemsim vai nesaņemsim?” Bet par to jau no pirmās dienas no valsts puses šaubu nav nekādu. Es domāju, ka pēc pavasara, kad visi visu saņēma, kas bija iesnieguši kādas atskaites, es domāju, ka tā neskaidrība mazinājās," vērtēja Kasparāns.

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas vienas no Covid-19 pacientu nodaļām vadītājs Kārlis Rācenis skaidroja – gan pašam, gan arī apvaicājot kolēģus izdevies noskaidrot, ka neviena apdalītā neesot, proti, visas piemaksas par darbu personāls esot saņēmis.

"Princips ir pavisam vienkāršs. Tiek rēķināta 100% piemaksa par katru darba stundu. Pieņemsim, ja darba stundas apmaksa, piemēram, ir 5 eiro, tad piemaksa par vienu darba stundu ir vēl 5 eiro, bet šī piemaksa netiek aprēķināta jau citai esošai piemaksai. Piemēram, par nakts stundu mums jau visu laiku tiek maksāti 75% klāt. Tātad par nakts stundām jau iepriekš ikviens medicīnas darbinieks saņēma nevis 100% apmaksu, bet 175% apmaksu. Un šajā Covid-19  gadījumā nav tā, ka šie 175% reizinās ar divi, bet ir tā, ka viņi saņem 175% un vēl 100% par tām nakts stundām. Līdz ar to katrs darbinieks saņem otru algu par katru darba stundu," klāstīja Rācenis.

Bez tam šogad ir par 25% palielinātas zemākās likmes, un tas vēl vairāk palielina medicīnas darbinieku atalgojumu.

Ar šo pieaugumu un vēl 100% piemaksu atsevišķi kolēģi nu sakot, ka par darbu nozarē saņem tādu atalgojumu, kāds būtu saņemams miera laikos bez ārkārtas situācijas un milzu noslodzes.

Pašu apmaksas sistēmu Rācenis vērtēja kā skaidru un godīgu. Ļoti ērta tā esot tiem veselības aprūpes darbiniekiem, kuri strādā Covid-19 pacientu nodaļās un saņem vienkārši aprēķināmo 100% piemaksu par darbu. Grūtāk laiku uzskaitīt ir kolēģiem, kuri ar šiem pacientiem saskaras vien uz brīdi.

"Šāds princips ir, piemēram, nieru aizstājējterapijai. Ja tiek nodrošināta nieru aizstājējterapija Covid-19 pozitīviem pacientiem, tad par laiku, kuru ārsts un māsa pavada par šo pacientu, viņiem pienākas šī 100% piemaksa. Vai tas ir labs risinājums? Manā skatījumā – nē, jo ir grūti uzskaitīt un aprēķināt to laiku. Vai ir cits risinājums? Es domāju, ka jā – varētu pārskatīt tos procentus. Bet tur arī vienmēr sanāks tā, ka kāds būs neapmierināts un kāds būs abižots," lēsa ārsts.

To, ka uzskaite tiek veikta par konkrēto ar Covid-19 pacientiem pavadīto laiku, norādīja arī Latvijas māsu asociācijas viceprezidente Ortveina.

"Tad, ja mums ir pacients ar salauztu kāju un Covid-19. Tātad primāri ir trauma un tad ir Covid-19. Par šo pacientu aprūpi ārstniecības personas un citi iesaistītie skaita laika patēriņu,  aprūpējot un ārstējot šo pacientu, un jau pēc konkrēta nostrādāto stundu skaita uz viņu attiecināma šī piemaksa," teica Ortveina.

Tomēr VM valsts sekretāra vietnieks Kasparāns gan norādīja – šobrīd kontaktstundu uzskaite ir krietni vienkāršota.

Ja pavasarī katram vajadzēja pierakstīt konkrētu laiku, kad darbs ar Covid-19 pacientu uzsākts un kad beigts, tad tagad no tik skrupulozas uzskaites ministrijā ir atteikušies.

"Aicinājums no ministrijas puses ir neskaitīt konkrētas kontaktstundas, bet faktiski uzskaitīt dežūras, kas tiek pavadītas. Ja tā ir 24 stundu dežūra un šīs dežūras laikā tiek strādāts arī ar Covid-19 pacientiem, tas mūsu aicinājums un uzstādījums ir attiecināt visu šo dežūru uz piemaksu, ne tikai skaitīt tās stundas, kurās ir nācies saskarties ar šiem pacientiem," uzsvēra ministrijas pārstāvis.

Pēc Latvijas Radio intereses par šo tematu Kasparāns norādīja, ka ar slimnīcām un asociācijām acīmredzot jāplāno vēl papildu sarunas, lai skaidrotu, kā kontaktstundas uzskaitāmas šobrīd. Apvaicājot atsevišķas slimnīcas, arī tur norādīja – šobrīd piemaksu sistēma ir visnotaļ sakārtota, un, lai arī vēl aizvien vairāk nekā mēnesi ir jāgaida, kad darbiniekiem izmaksāto nosegs valsts, tomēr ir iestrādājusies noteikta kārtība un ir drošība, ka nauda galu galā tiks saņemta.

Vidzemes slimnīcas pārstāve Benita Brila arī pārliecināta – tā ir laba motivācija mediķiem, kuri piekrituši šajā laikā strādāt vistuvāk Covid-19 pacientiem.

"Tas ir darbiniekus motivējoši izturēt to slodzi, strādāt un riskēt ar savu veselību, ievērot epidemioloģiskā režīma noteikumus, lai pēc iespējas pats neinficētos un nenestu infekciju tālāk. Tas motivē gan, protams. Cilvēki sajūt, ka to, kas ir solīts, to viņi saņem. Vismaz tie, kas strādā ar Covid pacientiem, viņi saprot: solīja – saņēmām, solīja – saņēmām. Varbūt ne nākamajā dienā un nākamajā nedēļā, bet viņi tomēr saņem šīs piemaksas. Protams, tas nevar notikt nākamajā dienā, tur ir lietu kārtība, bet tā notiek. Ja janvārī saņem par novembri, tad tur vairs nav pusgads [jāgaida]," sacīja Brila.

Par piemaksām janvārī datu vēl nav, tomēr slimnīcas pārstāve Brila stāstīja – aizvadītā gada decembrī Vidzemes slimnīcā 100% piemaksu saņēmuši 87 ārsti un 193 aprūpes un aprūpes atbalsta personas. Decembra piemaksas izdevies izmaksāt ļoti raiti, un tās slimnīcas darbinieki kopā ar algu saņēmuši 8. janvārī.

Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā tieši ar Covid-19 pacientiem pērnā gada decembrī strādājuši 905 darbinieki – no tiem 188 ārsti un 395 māsas. Slimnīcas personāla direktore Evita Duļbinska norādīja, ka aizvadītā gada pēdējā ceturksnī mēnesī vidēji izmaksāti 754 000 eiro. Arī darbinieku skaits, kas iesaistās darbā ar Covid-19 pacientiem, tātad arī darbinieku skaits, kuriem pienākas piemaksas, aug proporcionāli saslimstībai ar šo infekciju. Oktobrī ar Covid-19 pacientiem strādājuši 22% slimnīcas darbinieku, bet decembrī jau 50%, un decembrī piemaksās slimnīca izmaksājusi jau 1,2 miljonus eiro.

Arī Austrumu slimnīca nepiemēro iepriekš VM valsts sekretāra vietnieka Kasparāna norādīto piemaksu aprēķinu, proti, nosakot piemaksu par visu dežūru, kurā bijusi saskare ar Covid-19 pacientiem, tomēr slimnīca izstrādājusi savu kārtību. 

"Iekšēji slimnīca ir arī noteikusi, ka ne mazāk kā 8 stundas. Ja pieņemsim, viņš nostrādātu 2–3 stundas, tad piemaksa mēnesī būtu ne mazāka, kā par 8 nostrādātām stundām. Tad mēs paskatījāmies – ja mēs ārstam skatāmies, tad mazākā [piemaksa mēnesī] varētu būt 70 eiro – viena pilna darba diena. Mazāk nevarētu būt. Māsai tie varētu būt no 40 līdz 50 eiro, bet zem 10 eiro tie noteikti nebūtu. Šīs 8 stundas mums ir kā minimums noteiktas," stāstīja Austrumu slimnīcas personāla direktore Duļbinska.

Visi Latvijas Radio uzrunātie norādīja, ka piemaksas par darbu Covid-19 laikā kalpo arī kā motivācija, tomēr noteikti ne vienīgais dzinulis, lai dotos strādāt frontes pirmajās līnijās. Redzams, ka veselības aprūpes darbinieku skaits, kuri saņem piemaksas par darbu ar Covid-19  pacientiem katru mēnesi, līdz ar saslimstības pieaugumu aug. Zināms, ka vismaz šī gada pirmajā ceturksnī šīs piemaksas turpinās izmaksāt. Tālākais jau varētu būt atkarīgs no epidemioloģiskās situācijas.

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Svarīgākais šobrīd

Informējam, ka LSM portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Uzzināt vairāk

Pieņemt un turpināt