"PROGRESĪVIE"

Kandidātu saraksts
Partijas programma
Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Izglītība Darba vieta Anketa Soc.tīkli
Gunta Anča 1968 Augstākā Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "SUSTENTO",
Valdes priekšsēdētāja
Roberts Putnis 1976 Augstākā Politiskā partija "Progresīvie",
Priekšsēdētājs
Antoņina Ņenaševa 1988 Augstākā Rīgas 22. vidusskola,
Skolotāja
Edmunds Cepurītis 1991 Augstākā Nodibinājums “Vides izglītības fonds”,
Projektu vadītājs
Dace Kavasa 1975 Augstākā Latvijas Aviācijas arodbiedrība,
Valdes priekšsēdētāja
Uldis Šalajevs 1982 Augstākā Eiropas Komisijas Preses dienests,
EK preses dienesta vadītāja vietnieka, preses dienesta pārstāvja par ES budžeta un cilvēkresursu jautājumiem palīgs
Solvita Olsena 1970 Augstākā Latvijas Universitāte,
Asociētā profesore
Ansis Dobelis 1982 Augstākā SIA "Kolibri grupa",
Valdes loceklis
Līga Rasnača 1956 Augstākā Latvijas Universitāte,
Asociētā profesore, vadošā pētniece
Viesturs Kleinbergs 1978 Augstākā Biedrība „Latvijas Samariešu apvienība",
Dienesta “Samariešu atbalsts mājās” vadītājs
Agnese Logina 1990 Augstākā Latvijas Kultūras akadēmijas Rīgas Kino muzejs,
Kuratore
Māris Indulis Graudiņš 1953 Augstākā Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā,
Vieslektors
Maija Krastiņa 1981 Augstākā Komunikācijas konsultante
Olevs Nikers 1977 Augstākā Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija,
Vecākais eksperts
Laila Balga 1952 Augstākā Latvijas PretNabadzības tīkls (biedrība "EAPN-Latvia"),
Valdes priekšsēdētāja
Sergejs Parvatkins 1990 Augstākā SIA "UniCon Cafe",
Valdes loceklis
Jaunumi
Partijas programma
Vairāk Eiropas!

Pilnā Eiropas programma: www.progresivie.lv/vairakeiropas

Eiropa nozīmē brīvību, mieru, solidaritāti un likuma varu. Tā būs stipra tikai Eiropas nāciju kopdarbā. Eiropas idejai kaitē bezatbildīgs nacionālisms, tuvredzīgs populisms un tāda ekonomiskā politika, kas vairo nevienlīdzību un apdraud planētas nākotni. PROGRESĪVIE iestājas par godīgu sarunu ar vēlētājiem. ES ir jākļūst demokrātiskākai, pieejamākai un neatkarīgākai no populistiem un noziedzīgām interesēm dalībvalstīs. Tai ir jānostiprina sava rīcībspēja gan globālā līmenī, gan ES iekšienē.
PROGRESĪVIE sadarbosies ar Eiropas sociāldemokrātiskajiem un zaļajiem spēkiem, kas kopīgi iestājas par cilvēku vajadzībām atsaucīgu ekonomikas un nodarbinātības politiku, stabilu sociālā atbalsta sistēmu un ilgtspējīgu, zaļu saimniekošanu.

Vairāk Eiropas - Stiprāka Eiropa

•         Vairāk demokrātijas
Atbalstīsim ES demokratizāciju un ciešāku federalizāciju, konstitūcijas pieņemšanu, Eiropas Parlamenta nozīmes palielināšanu. Iestāsimies par cilvēktiesībām un pamatbrīvībām, dzimumu līdztiesību, vienotām pieejamības prasībām cilvēkiem ar invaliditāti, LGBT+ kopienas tiesībām, etnisko grupu aizsardzību un ekonomisko vienlīdzību. Atbalstīsim spēcīgu Eiropas nevalstisko organizāciju un kvalitatīvu mediju veidošanos.  

•         Vairāk patstāvības
Iestāsimies par neatkarīgi finansētu ES. Atbalstīsim vienotu nodokļu sistēmu un ekonomisko politiku ES. Ierobežosim destruktīvu nodokļu konkurenci ES iekšienē un ārzonu izmantošanu nodokļu izkrāpšanai.

•         Vairāk cīņas pret noziedzību
Rosināsim izveidot kopēju Eiropas Kriminālizmeklēšanas biroju un Krimināltiesu, lai atklātu pārrobežu noziegumus un mazinātu korupciju dalībvalstīs.

Vairāk Eiropas - Sociālāka Eiropa

•         Vairāk atbalsta darbam un darbavietām
Ierosināsim visā ES noteikt darba devējiem pienākumu radīt izdevīgus nosacījumus mazāk aizsargāto grupu nodarbināšanai. Iestāsimies par pārrobežu arodbiedrību izveidi. Atbalstīsim topošo Eiropas Darba iestādi, kurai jānodrošina vienādi darba apstākļi ES.

•         Vairāk sociālās drošības
Iestāsimies par darbinieku tiesību un sociālo garantiju vienotu standartu ES. Eiropas Sociālā pīlāra principiem jākļūst juridiski saistošiem. Atbalstīsim ES mēroga formulu minimālās algas un pensiju aprēķināšanai, kā arī vienotu bezdarbnieku pabalsta sistēmu. Rosināsim Eiropas līmenī investēt valsts un pašvaldību mājokļu programmās. Stiprināsim sociālo garantiju aizsardzību ES iekšējās migrācijas gadījumā.

•         Vairāk izglītības
Iestāsimies par izglītības un profesionālās apmācības sistēmas modernizēšanu un mūžizglītības programmu paplašināšanu. Sekmēsim pāreju no mācībām uz nodarbinātību, apvienojot izglītību ar praktisku darba pieredzi. Paplašināsim "Erasmus+" izglītības iniciatīvu.

•         Vairāk veselības
Prasīsim atzīt, ka cilvēka veselība ir svarīga kopēja ES vērtība un ka cilvēku veselības aizsardzībai jākļūst par ikvienas ES politikas neatņemamu elementu. Rosināsim izveidot ES veselības vicekomisāra amatu. Pieprasīsim vienotus principus zāļu un medicīnas iekārtu vērtības noteikšanā, iepirkšanā un kompensācijā iedzīvotājiem. Atbalstīsim medicīniskās marihuānas legalizāciju.

Vairāk Eiropas - Zaļāka Eiropa

•         Vairāk atbildības par planētu
Darīsim visu, lai novērstu klimata pārmaiņas, rosinot plašāku atbalstu jaunai enerģijas sistēmai un izmantojot EIB ieguldījumus. Atbalstīsim Eiropas līmeņa nodokli CO2 un nepieļausim publisko līdzekļu tērēšanu fosilajai infrastruktūrai.

•         Vairāk atbalsta dabai, dzīvniekiem un cilvēkiem draudzīgai lauksaimniecībai
Iestāsimies par to, lai lauksaimniecība nenoplicina tās pamatā esošos dabas resursus, sniedz devumu klimata pārmaiņu samazināšanā, ar mūsdienīgām metodēm samazina dzīvniekiem nodarītās ciešanas, nerada draudus apkārtējām dabas vērtībām un cilvēkiem.

•         Eiropa bez atkritumiem
Iestāsimies par iepakojuma apjoma samazināšanu un tikai pārstrādājamu materiālu izmantošanu iepakojumā, par plašākiem vienreizlietojamās plastmasas produktu aizliegumiem, atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanu, par patērētāju tiesībām iegādāties kvalitatīvas un ilgi lietojamas elektroniskās preces bez šķēršļiem to labošanai.

•         Videi draudzīgāks transports
Ar uzlabojumiem satiksmes infrastruktūrā un sabiedriskajā transportā jāpalielina kājāmgājēju un velobraucēju skaits Eiropas pilsētās. Tāpat būtiski jāsamazina ar transportu saistītais gaisa piesārņojums pilsētās. Ar kopbraukšanas regulējumu un turpmākiem ieguldījumiem dzelzceļu uzlabošanā jāveicina pāreja uz veselībai un videi pēc iespējas draudzīgākiem pārvietošanās veidiem.