Partijas lapa

Maija Krastiņa

"PROGRESĪVIE"

Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rīga

Kandidāta atbildes Partiju šķirotavā
1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Eiropas Parlamentā jau esmu strādājusi un labi pārzinu parlamentāro darbu. Lieliski protu strādāt kopā ar kolēģiem no citām valstīm, institūcijām un organizācijām, rast kopsaucējus un kompromisus. Lai gan mazākām Eiropas valstīm, tai skaitā Latvijai, Eiropas Parlamentā ir mazāk balsu, strādājot kopā ar līdzīgi domājošiem kolēģiem no citām valstīm, var daudz panākt.
Man ir arī piemērota izglītība (maģistra grāds, valodu zināšanas), iemaņas un pieredze.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Vēlos panākt vairāk sociālās drošības ikvienam Eiropas Savienības iedzīvotājam. Iestāšos par ES mēroga formulu minimālās algas un pensiju aprēķināšanai, vienotu Eiropas sociālo standartu ieviešanu, kas nodrošinātu katram cilvēkam cieņpilnu dzīvi.
Lai strādātu pie šiem jautājumiem, Eiropas Parlamentā vēlētos strādāt Nodarbinātības un sociālo lietu komitejā.
Sadarbošos ar kolēģiem no citām institūcijām, valstīm un citām politiskajām grupām kā arī nevalstiskajām organizācijām.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Nākamajos piecos gados ES:
- turpinās atgūties no iepriekšējo gadu ekonomikas krīzes un risināt tās radītās sekas;
- turpinās strādāt pie klimata pārmaiņu novēršanas un turpinās būt pasaules līdere cīņā pret klimata pārmaiņām;
- cīnīsies ar populismu, un ar lielu apjoma viltus ziņām;
- turpinās risināt migrācijas jautājumus un to radītās šķelšanās dalībvalstu vidū.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Biznesa skola ESCP Europe 2009 Maģistra grāds biznesa vadībā
Augstākā Latvijas Universitāte 2005 Bakalaura grāds komunikācijas zinātnē
Darbavieta Amats
Komunikācijas konsultante
Valoda Līmenis
Latviešu Brīvi
Angļu Brīvi
Franču Brīvi
Itāļu Pamatzināšanas
Spāņu Pamatzināšanas
Jaunumi