Partijas lapa

Edmunds Cepurītis

"PROGRESĪVIE"

Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rīga

Kandidāta atbildes Partiju šķirotavā
1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Mūsu nākotni apdraud klimata krīze, dabas izzušanas krīze un aktritumu piesārņojuma krīze. Diemžēl politiķu izpratnes līmenis par šīm tēmām parasti ir katastrofāli zems.
Manas zināšanas vides ilgtspējas jautājumos var palīdzēt panākt nepieciešamo rīcību zaļākai Eiropai un pasaulei, kā arī veidot kopējos Eiropas vides aizsardzības risinājumus atbilstošus Latvijas interesēm.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Panākt maksimālu atbalstu pārejai uz jaunu enerģijas sistēmu, lai risinātu klimata krīzi un mazinātu Eiropas valstu atkarību no Krievijas.
Nodrošināt maksimālu atbalstu pārejai uz ilgtspējīgu lauksaimniecību, kas uztur labu dzīvi laukos, vienlaicīgi pārtraucot subsidēt piesārņojošākos lauksaimniecības veidus.
Ielikt pamatus ceļam uz Eiropu bez atkritumiem ar būtiskiem ierobežojumiem vienreizlietojamās plastmasas produktiem.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
ES būs jāņem vērā arvien pieaugošie klimata pārmaiņu draudi un strauji jāpārveido zinātnieku secinājumiem neatbilstošā klimata politika.
Tāpat būs jāreaģē uz straujo dabas izzušanu, ko rada pesticīdu lietojums, lietusmežu izciršana un pārzveja.
Papildus tam būs jāpārskata nostāja sociālajos jautājumos, pretējā gadījumā arvien pieaugošā nevienlīdzība un nedrošība palielinās atbalstu populismam pret Eiropu noskaņotiem politiskajiem spēkiem.
Šiem izaicinājumiem nākamie 5 gadi būs ļoti izšķiroši.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 2016 Dabaszinātņu maģistra grāds Vides zinātnē
Augstākā Latvijas Universitāte 2013 Dabaszinātņu bakalaura grāds Vides zinātnē
Darbavieta Amats
Nodibinājums “Vides izglītības fonds” Projektu vadītājs
Biedrība "Zero Waste Latvija" Valdes loceklis
Valoda Līmenis
Latviešu Brīvi
Angļu Brīvi
Jaunumi