Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Ķekavas novads

Kandidāta atbildes Partiju šķirotavā
1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Esmu ilgstoši strādājis ar jautājumiem, kā mazināt sociālo nevienlīdzību un Latvijā veidot plašu un pārtikušu vidusslāni. Neskatoties uz to, ka šos jautājumus var risināt ES līmenī un tieši palīdzēt daudziem jo daudziem Latvijas iedzīvotājiem, šie jautājumi nav bijuši Latvijas Eiropas Parlamenta deputātu dienaskārtībā. Esmu apņēmības pilns strādāt tieši ar šiem jautājumiem Eiropas Parlamentā.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Strādāšu, lai ES nākotnē tiktu izveidota vienota nodokļu sistēmu un ekonomiskā politika, kas ļautu ieviest ES mēroga sociālās programmas, mazinātu nevienlīdzību un nabadzību, kā arī nodrošinātu Eirozonas ekonomisko un fnansiālo stabilitāti. Lai to panāktu, šīs idejas aktīvi virzīšu deputātu grupas un parlamenta ietvaros, kā arī iespējamajos ES starpinstitūciju sadarbības formātos.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Nākamjos piecos gados ES pārvarēs šī brīža politiskos izaicinājumus. Ja parlamentā ievēlētie deputāti būs pragmatiski un atbildīgi, ES kļūs stiprāka un turpinās arvien dziļāku integrāciju. Lielāka uzmanība tiks pievērsta sociālajai politikai, jo jau tagad daudzi apstākļi norāda, ka bez vienotas un integrētas ES sociālās politikas pieaug iedzīvotāju neapmierinātība un turpmāka ES attīstība kļūst arvien apgrūtinošāka.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 2011 Sociālo zinātņu bakalaura grāds politikas zinātnē
Darbavieta Amats
SIA "Kolibri grupa" Valdes loceklis
Politiskā partija "Progresīvie" Valdes loceklis
Valoda Līmenis
Latviešu Brīvi
Angļu Brīvi
Jaunumi