Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rīga

Kandidāta atbildes Partiju šķirotavā
1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Esmu juriste, Eiropas Pretnabadzības tīkla (EAPN) Izpildkomitejas locekle jau sesto gadu. Līdz ar to mani atbalsta citu 30 valstu kolēģi un 10 Eiropas līmeņa org. vadītāji, kuri, savukārt, EP varēs ietekmēt savu valstu deputātus, lai sadarbojas ar mani. Neviena EP rezolūcija vai lēmums nevar tikt pieņemts bez deputātu sadarbības. Man būs daudz vieglāk nekā citiem sameklēt un ieinteresēt vajadzīgos cilvēkus, lai sagatavotu priekšlikumus trūcīgo iedzīvotāju aizstāvībai, sniegt Latvijas problēmas.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Kā deputāte ar EK palīdzību (jo EAPN ir ilggadīgs EK partneris un sadarbojas ar Valdi Dombrovski) es vēlos ietekmēt divus EP lēmumus, kas nodrošinās ES iedzīvotājiem stabilu sociālo aizsardzību un cilvēka cienīgus ienākumus, un izskaudīs atsevišķu valstu vēlmi, t.sk. Latvijas, izvairīties no sociālās iekļaušanas politikas īstenošanas, slēpjoties aiz finanšu trūkuma, konkrēti: 1) par garantētā iztikas minimuma noteikšanu; 2) par sociālo tiesību noteikšanu visās nozarēs un visiem cilvēkiem.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Domāju, ka ES nākotne turpmākajos 5 gados stiprināsies. To pierāda Lielbritānijas nespēja (nevēlēšanās) īstenot Brexit. Cilvēki Eiropā kļūst arvien bagātāki, tāpēc EP uzdevums būs vairāk palīdzēt trūcīgākajiem, veicināt izglītību, dot darbu un iedrošināt nebaidīties no cilvēku dažādības un plūsmām. Es dziļi ticu, ka visā pasaulē visi cilvēki ir vienādi. Mēs visi gribam dzīvot stiprā ES, tāpēc man kā EP deputātei par savu lomu jābūt pārliecinātai, lai nepieviltu savu valsti.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 1985 Tiesību zinātņu specialitāte, jurista kvalifikācija
Darbavieta Amats
Latvijas PretNabadzības tīkls (biedrība "EAPN-Latvia") Valdes priekšsēdētāja
biedrība "IWO-International Women's Organisation" Valdes priekšsēdētāja
Sieviešu tiesību institūts Valdes priekšsēdētāja
Fonds LAIKaMETS Valdes priekšsēdētāja
Sieviešu mikrouzņēmumu asociācija Valdes priekšsēdētāja
Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls Valdes locekle
Valoda Līmenis
Latviešu Brīvi
Angļu Brīvi
Jaunumi