Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rīga

1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Jau 15 gadus darbojos ES un uzskatu, ka Latvijas pozīcija sociālajos jautājumos tajā ir pārstāvēta vāji. Man ir gan augstākā sociālā darba izglītība, gan 25 gadu pieredze Latvijā vadot nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv cilvēku ar invaliditāti tiesības, kā arī personiskā invaliditātes pieredze, kas ļauj izprast patieso situāciju Latvijā un apzināt vislabākos risinājumus. Esmu pārliecināta, ka atradīšu politiskos domubiedrus, lai iekļautu to ES likumdošanā.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Eiropas Parlamentā darbošos sociālajā jomā un darīšu visu, lai cilvēki mūsu valstī varētu dzīvot labāk – nosakot vienotus Eiropas sociālos standartus. Tas nozīmē vienotu formulu iztikas minimuma noteikšanas visā ES, kas savukārt beidzot ļautu godīgi novērtēt mūsu valsts iedzīvotāju patieso ekonomisko situāciju un piespiest mūsu valsti veidot tādu sociālo politiku, kas bagātākos nepadarītu vēl bagātākus, bet nabadzīgos vēl nabadzīgākus.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Strādājot Eiropas Parlamentā, ceru, ka mūsu nākotne būs zaļāka un sociālāka. Vēl aizvien deklaratīvais ES virziens uz vienotu sociālo politiku kļūs tuvāks cilvēkiem un vairāk saistoša dalībvalstīm. Populisms atklās savu patieso seju, un cilvēki spēs pieņemt pārdomātus lēmumus.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola 2009 Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā
Augstākā Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola ATTĪSTĪBA 1997 Augstākā izglītība sociālajās zinātnēs
Augstākā Latvijas Universitāte 1993 Bakalaura grāds latviešu valodas un literatūras specialitātē
Darbavieta Amats
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "SUSTENTO" Valdes priekšsēdētāja
Eiropas Cilvēku ar invaliditāti forums Ģenerālsekretāre
Valoda Līmenis
Latviešu Brīvi
Angļu Brīvi
Vācu Labi
Zviedru Pamatzināšanas
Jaunumi