Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Olaines novads

1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Jo vēlētājiem ir jānotic savai iespējai izvēlēties sociālā taisnīguma vērtībās balstītu politiku un mainīt savu dzīvi ar šādas politikas palīdzību.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Nevienlīdzības mazināšana ES dalībvalstu starpā.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Turpmāka ES valstu intergācija un federalizācija.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Teksasas A&M universitāte 2016 Maģistra grāds starptautiskajās attiecībās
Augstākā Latvijas Universitāte 2001 Maģistra grāds politikas zinātnē
Darbavieta Amats
Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija Vecākais eksperts
Valoda Līmenis
Latviešu Brīvi
Angļu Brīvi
Igauņu Labi
Vācu Pamatzināšanas
Jaunumi