Partijas lapa

Uldis Šalajevs

"PROGRESĪVIE"

Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Madonas novads

1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Eiropas Parlaments (EP) nav skola, kur jaunievēlētie deputāti sāks mācīties iepazīt Eiropas jautājumus! EP nepieciešama paaudžu nomaiņa! EP jāstrādā tiem, kuri labi zina ES likumdošanas pieņemšanas procesus un leģitīmi ietekmīgākās sviras visu Latvijas iedzīvotāju interešu aizstāvībā! EP jabūt deputātiem ar pieredzi ES jautājumos un vēlmi aktīvi strādāt nevis "klusēt"! Esmu stažējies EiroParlamentā. Man ir teju 10 gadus pieredze ES iestādēs Briselē. Par TEVI, taisnīgāku un zāļāku Latviju!
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Aktīvi iestāšos par:
1) LABKLĀJĪBAS pieaugumu cilvēkiem:
- nevienlīdzībai pakļauto mazināšana;
- vairāk sociālo, veselības pakalpojumu pieejamībai (t.sk. par lētākām zālēm, cīņai pret vēzi, veselīgāka pārtika);
2) Konkurētspējīgākai IZGLĪTĪBAI:
- vairāk Erasmus+ jauniešiem, skolotājiem;
- vairāk atbalsts inovācijām, zinātnei; apmaksātām praksēm jauniešiem;
3) Vairāk DARBAVIETU radīšanai:
- videi draudzīga ekonomika jaunām darbavietām;
- vairāk arī (digitālo pakalpojumu) firmu Latvijā.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Nemitīga sacensība starp vienotas Eiropas idejas striprinātājiem un Eiropas iznīcinātājiem (nacionālistiem un melīgiem populistiem īstermiņa varas iegūšanas dēļ).
Lai Latvijas iedzīvotāji būtu ieguvēji, Latvija tiktu nemitīgi sadzirdēta Eiropas (lielvaru) gaiteņos, aicinu tautiešus aktīvi balsot par mani, kurš atbalstīs: brīvību, mieru, vienlīdzību, jebkāda diskriminācijas izskaušanu, dzimumu līdztiesību, cilvēktiesības, solidaritāti, cīņu pret melīgu dezinformāciju un bezatbildību! Paldies!
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Briseles Brīvā universitāte 2018 Padziļinātā maģistratūras programma Eiropas ekonomikas integrācijā un attīstībā
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2007 Profesionālais bakalaura grāds informācijas tehnoloģijās (inženierzinātnēs)
Vidējā BO Valsts SIA "Ērgļu arodvidusskola" 2003 Kvalifikācija "Mazā uzņēmuma grāmatvedis"
Darbavieta Amats
Eiropas Komisijas Preses dienests EK preses dienesta vadītāja vietnieka, preses dienesta pārstāvja par ES budžeta un cilvēkresursu jautājumiem palīgs
Valoda Līmenis
Latviešu Brīvi
Angļu Brīvi
Franču Labi
Vācu Labi
Nīderlandiešu Pamatzināšanas
Jaunumi