Partijas lapa

Līga Rasnača

"PROGRESĪVIE"

Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Jelgava

Kandidāta atbildes Partiju šķirotavā
1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
ES atkārtoti norāda Latvijai uz neatrisinātiem sociālajiem jautājumiem (sociālā un ienākumu nevienlīdzība, atsevišķu grupu ilgstoša nabadzība, u.c.). Esmu gatava pilnveidot nepieciešamo politisko instrumentu izstrādi, lai sociālās nevienlīdzības jautājumi tiktu risināti gan ES, gan Latvijā. ES Sociālo tiesību pīlāra īstenošanas uzraudzība ir viena no iespējām.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Darbinieku interešu aizstāvība ir jautājums, kas jāatbalsta ar ES Sociālā Fonda līdzekļiem, nodrošinot līdzvērtīgu darbinieku aizsardzību dažādās valstīs un uzņēmumos. To var paveikt sadarbojoties ar arodbiedrību un nozaru pārstāvjiem (organizācijām) ES un Latvijā. Piemēram, Eiropas arodbiedrību konfederāciju (ETUC), ar ko jau veiksmīgi sadarbojas LIZDA. Izglītības un zinātnes darbinieku sociālā drošība ir viens no jautājumiem, kas jārisina ES līmenī, jo tā varam veicināt zināšanu sabiedrību.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
ES turpinās sadarboties, veicinot sociālo un zinātnes attīstību, jo tikai kopā Eiropas Savienības nācijas var būt nozīmīgas globālajā pasaulē. Sadarbība ir labākais priekšnoteikums miera saglabāšanai.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 2011 Doktora grāds socioloģijā
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2002 Maģistra grāds sociālajās zinātnēs
Darbavieta Amats
Latvijas Universitāte Asociētā profesore, vadošā pētniece
Valoda Līmenis
Latviešu Brīvi
Angļu Brīvi
Jaunumi