Partijas lapa

Solvita Olsena

"PROGRESĪVIE"

Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rīga

Kandidāta atbildes Partiju šķirotavā
1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Tādēļ, ka ieguldīšu savu darbu, zināšanas un pieredzi, lai Eiropa kļūtu stiprāka, saliedētāka, drošāka un sociāli atbildīgāka. Strādāšu, lai panāktu, ka ES spēj vairāk un labāk gādāt par tās dalībvalstu iedzīvotāju un sociāli atbildīgu uzņēmumu interesēm visā pasaulē.
Strādāšu, lai panāktu, ka ES nodrošina vairāk un labākas veselības iespējas visiem, tajā skaitā Latvijas, pilsoņiem.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Plānoju panākt, ka ES politikā un izpildvarā tiek atzīts, ka cilvēka veselība ir svarīga un kopīga ES vērtība un tās tālākas attīstības priekšnoteikums. Strādāšu pie kopējas ES politikas, kas nosaka, ka cilvēku veselības aizsardzība ir ikvienas ES politikas neatņemams elements.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
ES nākotne būs sarežģīta, jo Eiropas ideju apdraud bezatbildīgs nacionālisms, tuvredzīgs populisms un
tāda ekonomiskā politika, kas vairo nevienlīdzību un apdraud planētas nākotni. Tāpēc sarunai par Eiropas Savienības nākotni jābūt atklātai un godīgai. Eiropas Savienībai ir jākļūst demokrātiskākai, pieejamākai un neatkarīgākai no populistiem, lielkapitāla un noziedzīgām interesēm. Tai ir jānostiprina sava rīcībspēja gan globālā līmenī, gan tās iekšienē.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 2010 Juridisko zinātņu doktora grāds
Augstākā Latvijas Universitāte 2004 Profesionālais jurista grāds
Augstākā Latvijas Medicīnas akadēmija 1996 Ārsta grāds
Darbavieta Amats
Latvijas Universitāte Asociētā profesore
Latvijas Zvērinātu advokātu padome Zvērināta advokāte
Valoda Līmenis
Latviešu Brīvi
Angļu Brīvi
Jaunumi