Birokrātijas balva '20

Ziņo
Tieslietas un iekšlietas
Ziņojumu skaits: 3

Iestāde: Valsts zemes dienests

Ja zemes vienības robežplāns fiziski ir cauršūts, caurauklots un sašūts kopā ar citu zemes vienību robežplāniem, piemēram, kopā 5 zemes vienību robežplāni (katrs uz savas lapas) cauraukloti kopā , tad gadījumā ja vienu no šīm zemes vienībām vēlas sadalīt, tad loģiski ir, ka ir jāizgatavo 2 jauni robežplāni. BET atlikušajiem 4 robežplāniem nav ļauts palikt tādiem kādi tie bija. Tie OBLIGĀTI ir jāizgatavo no jauna, lai arī kamerāli (kabinetā) un, protams, par šo izgatavošanu no jauna ir jāmaksā. vienīgā fiziskā atšķirība šiem 4 no jauna izgatavojamajiem robežplāniem - tiem nav fizisku caurumu, kādi bija vecajiem, kas bija sašūti kopā. Nekas cits pat nedrīkst atšķirties.

Šis ir jālabo! Esi nobalsojis Balsu skaits: 11

Iestāde: Zemesgrāmata

Zemes grāmatas prasība, ka ar universālo pilnvaru pilnvarotai personai, iesniedzot īpašuma nostiprinājuma lūgumu, jādodas vēlreiz pie notāra apliecināt savu parakstu. Tas neskatoties uz to, ka ir universālā pilnvara, personu identifikācijas dokuments un nostiprinājuma lūgums tiek parakstīts uz vietas zemes grāmatas darbinieku klātbūtnē.

Šis ir jālabo! Esi nobalsojis Balsu skaits: 10

Iestāde: Valsts zemes dienests

Pieteikt atsevišķa dzīvokļa kadastrālo uzmērīšanu (agrāk tehnisko inventarizāciju) Valsts zemes dienestā, ja daudzdzīvokļu māja nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, var tikai visi kopīpašnieki kopā vai ja juridiski pareizi visi kopīpašnieki pilnvaro ...

Šis ir jālabo! Esi nobalsojis Balsu skaits: 8