Birokrātijas balva '20

Ziņo

Iestāde: Zemesgrāmata

Uz Zemesgrāmatu jāierodas personīgi

Lai ierakstītu Zemesgrāmatā, ka ēka nodota ekspluatācijā, ar būvvaldes lēmumu jābrauc uz Zemesgrāmatu personīgi. Kādēļ tas nenotiek automātiski, t.i., būvvalde neaizsūta lēmumu Zemesgrāmatai. Pie tam šo informāciju nevar iesniegt arī ar elektronisko parakstu, obligāti jātērē laiks un jābrauc

Šis ir jālabo! Esi nobalsojis Balsu skaits: 97

Iestāde: Valsts Zemes dienests

Inventarizācijas lieta – tikai PDF vai CD

Jaunbūves būvniecībās noslēgumā VZD veic īpašuma inventarizācijas lietu, uzmēra faktiski realizēto projektu un telpu plānojumu kāds tas ir dabā. Ja īpašnieks vēlas šo inventarizāciju saņemt elektroniski, tad vienīgais kas tiek piedāvāts ir PDF dokuments. Ja es kā pakalpojuma saņēmējs, kurš apmaksā šo pakalpojumu vēlos saņemt "izejas" failu, kas būtu rediģējams dokuments, es par to varu samaksāt atsevišķi un vienīgā iespēja ir ierakstīt to kompaktdiskā... CD formāts varbūt bija pieņemams pirms 10+ gadiem, šodien daudzos datoros tādu nav iespējams ievietot, kā arī tas ir plastmasas atkritums..
Skaidrs, ka šie izejas faili var būt ļoti apjomīga izmēra, bet tāpat VZD tos uzglabā un varētu piedāvāt klientam pirmo 5 vai 10 dienu laikā esošajā VZD pašapaklpšanās lapā kadastrs.lv lejuplādēt šo failu, ja tas netiek izdarīts noteiktajā laikā, tad sniegt to kā maksas pakalpojumu, bet ne jau CD formātā.

Šis ir jālabo! Esi nobalsojis Balsu skaits: 91

Iestāde: Valsts zemes dienests

3 mēneši dīkstāvē pēc objekta apsekošanas

Pēc jauna objekta apsekošanas dabā (uzmērīšanas/inventarizācijas) jāgaida apmēram trīs mēneši lai saņemtu dokumentus, ko var virzīt un izmantot tālāk, lai nodotu citām iestādēm (piemēram būvvaldei nodošanai ekspluatācijā).

Šis ir jālabo! Esi nobalsojis Balsu skaits: 56

Iestāde: VID

VID zina visu, bet nezina par profesionālās vidējās izglītības iestādēm

Profesionālās vidējās izglītības iestādes audzēkņa vecākiem jāiesniedz izziņa VID par to, ka bērns mācās tādā iestādē. Par visām bērnu (līdz 24 g.v.) mācību iestādēm VID ziņas no IZM ir, par šādām - vecākiem jāpieprasa un jāsūta VID izziņas.

Šis ir jālabo! Esi nobalsojis Balsu skaits: 44

Iestāde: VID

VID jāsniedz izziņas par to, ko IZM jau zina

Vidusskolniekam strādājot piem. jūnijs-septembris vai novembris -decembris, VID ar pirmo kalendāro dienu, kura nav jūnijs-augusts, momentā noņem apgādājamā statusu, bet atpakaļ nepievieno, kaut skolēna darba devējs paziņo VID gan par darba uzsākšanu, gan nodarbinātības pārtraukšanu. Vecākam apgādājamo atjauno tikai pēc skolas izziņas saņemšanas, kas, savukārt, ir liekas darbības visiem iesaistītajiem, jo ziņas par faktu, ka skolnieks nav pārtraucis mācības ir pieejamas citās iestādēs. Vecākam jāseko, lai skolēns laicīgi paprasītu skolas lietvedei izziņu ar parakstu, ziņas saturs kādam ir jāsagatavo, jāizdrukā (jo e-parakstu neliek un nesūta nezināmam vecākam), direktoram jāparaksta, jānes mājās, vecākam jāfotografē, jāievieto EDS, VID jāizlasa un jāieliek ķeksis savā sistēmā. Kamēr izziņa nav saņemta VID, vecākam nepiemēro atvieglojumu par apgādājamo t.i. 60 eur/mēnesī paliek valsts rīcībā. Un, ja bērns slims, ja lietvede nav uz vietas? Cik Eur izmaksā lietvedes darbs, direktora darbs, VID speciāls cilvēks jānodarbina? Neloģiska prasība MK noteikumos - iesniegt izziņu VID, ka skolnieks turpina mācīties, pēc tam, kad mācību gada laikā ir strādājis, jo dati ir pieejami VID. Līdz skolēna darba uzsākšanai šī informācija VID bija jābūt zināmai, jo apgādājamais netiek noņemts no apgādības katru gadu 31.05. un izziņas par vidusskolēnu nav jāsniedz katru 1.septembri, bet tiklīdz skolēnam bijušas darba attiecības, nav skaidrs kāpēc VID vairs nevar noteikt, ka skolēns turpina būt skolēns.
(Pašvaldība NĪN aprēķināšanai zina, ka adresē ir skolnieks, VID zina par naudas iemaksu bankomātā, bet nevar uzzināt, ka persona ar konkrētu kodu ir arī skolnieks vai students?)
Papildus - saskaņā ar MK noteikumiem, ja apgādājamais ir iestājies Latvijas augstskolās ir jāsniedz VID izziņa, kas atkal ir slogs gan augstskolai/universitātei, studentam, vecākam, VID, jo ziņas par studentiem ir pieejamas elektroniskās sistēmās augstskolās un IZM.
Rezumējot - izziņu prasīšana un sniegšana VID ir likvidējama, jo vienīgais ieguvējs ir valsts, kas saņem lielāku nodokļu kopsummu, ja nodokļu maksātājs nav laicīgi zinājis vai noorganizējis izziņu par datiem, kuri ir iegūstami iestādēm tiešsaistē apvienojot atbilstošas datu bāzes.

Šis ir jālabo! Esi nobalsojis Balsu skaits: 42

Iestāde: Rīgas dome

Rīgas domei jāsniedz ziņas, kas jau ir VID rīcībā

Rīgas domes 2019. gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr. 111 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 29.01.2020.) 18. punkts paredz jaunu birokrātisko slogu tūkstošiem rīdzinieku. Proti, norādīto RD 18.12.2019. Noteikumu Nr. 111 18.punkts paredz: "18. Personai, kura minēta saistošo noteikumu 3.2.–3.10., 3.23., 3.24. apakšpunktā, ir pienākums līdz 2020. gada 15. decembrim paziņot Pārvaldei par sava nekustamā īpašuma vai tā daļas izīrēšanu, iznomāšanu vai izmantošanu saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot, ja šāda informācija Pārvaldei jau ir iesniegta.".
Kāpēc gan Rīgas dome nevar sadarboties ar Valsts ieņēmumu dienestu un pieprasīt, saņemt no VID informāciju par saimnieciskās darbības veicējiem Rīgā, kuri savu nekustamo īpašumu izīrē, iznomā (un par to maksā nodokļus, kurus administrē VID) vai izmanto saimnieciskās darbības veikšanai. Attiecīgai informācijai jābūt VID rīcībā.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma (VPIL) 6.pants noteic, ka valsts pārvalde ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā. VPIL 10. panta piektā daļa definē labas pārvaldības principu, un VPIL 10.panta desmitā daļa paredz efektivitātes principa piemērošanu. Turklāt, VPIL 10.panta astotā daļa noteic, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai. Ja informācija, kura nepieciešama pārvaldes lēmuma pieņemšanai, kas regulē publiski tiesiskās attiecības ar privātpersonu, ir citas institūcijas rīcībā (lasi - VID rīcībā), iestāde (lasi - Rīgas dome) to iegūst pati, nevis pieprasa no privātpersonas.
Papildu aspekts. Pieņemot, ka Rīgas domes saņemtie dati atšķirtos no VID datiem par attiecīgās saimnieciskās darbības veicējiem (nodokļu maksātājiem) Rīgā, vai VID un Rīgas domes sadarbība tiktu sasniegta iespējami efektīvākā un iedzīvotājiem ērtākajā veidā.

Šis ir jālabo! Esi nobalsojis Balsu skaits: 40

Iestāde: Elektrum

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Elektrum par atbalstu daudzbērnu ģimenem informāciju iegūst no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes . Atsaka atbalsta piešķiršanu jo neesot informacijas, ka bērni mācās! Šī informācija ģimenei pašai jāpierāda "Electrum". Pieminēšu ka šī jau ir otra reize 3 gadu laikā!

Šis ir jālabo! Esi nobalsojis Balsu skaits: 24

Iestāde:

Esam ģimene ar septiņiem bērniem. Pats strādāju par šoferi, sieva mājās ar bērniem. Pirms vairākiem gadiem bijām izgājuši procesu lai iegūtu maznodrošinātās statusu. Nav tas patīkamākais process.
Šogad par cik sakrājušies parādi aizgāju painteresēties.
Nekas nav mainījies. Transporta līdzeklis viens uz ģimeni - nav svarīgi ka 9 cilvēki ģimenē. Bezdarbniekos sievai jābūt obligāti - nav svarīgi ka nevar ar septiņiem bērniem vecumā no 2 līdz 16 gadiem atrast vēl laiku darbam. Toties krāpties drīkst - pārreģistrēt vienu transportu uz kādu citu un pieteikties bezdarbniekos uz izskatīšanas brīdī. Mana alga ~ 1000 + bērnu nauda. Vai tiešām jākļūst par krāpnieku?

Šis ir jālabo! Esi nobalsojis Balsu skaits: 2

Iestāde: Valsts zemes dienests

Ja zemes vienības robežplāns fiziski ir cauršūts, caurauklots un sašūts kopā ar citu zemes vienību robežplāniem, piemēram, kopā 5 zemes vienību robežplāni (katrs uz savas lapas) cauraukloti kopā , tad gadījumā ja vienu no šīm zemes vienībām vēlas sadalīt, tad loģiski ir, ka ir jāizgatavo 2 jauni robežplāni. BET atlikušajiem 4 robežplāniem nav ļauts palikt tādiem kādi tie bija. Tie OBLIGĀTI ir jāizgatavo no jauna, lai arī kamerāli (kabinetā) un, protams, par šo izgatavošanu no jauna ir jāmaksā. vienīgā fiziskā atšķirība šiem 4 no jauna izgatavojamajiem robežplāniem - tiem nav fizisku caurumu, kādi bija vecajiem, kas bija sašūti kopā. Nekas cits pat nedrīkst atšķirties.

Šis ir jālabo! Esi nobalsojis Balsu skaits: 12

Iestāde: Zemesgrāmata

Zemes grāmatas prasība, ka ar universālo pilnvaru pilnvarotai personai, iesniedzot īpašuma nostiprinājuma lūgumu, jādodas vēlreiz pie notāra apliecināt savu parakstu. Tas neskatoties uz to, ka ir universālā pilnvara, personu identifikācijas dokuments un nostiprinājuma lūgums tiek parakstīts uz vietas zemes grāmatas darbinieku klātbūtnē.

Šis ir jālabo! Esi nobalsojis Balsu skaits: 11

Iestāde: Valsts zemes dienests

Pieteikt atsevišķa dzīvokļa kadastrālo uzmērīšanu (agrāk tehnisko inventarizāciju) Valsts zemes dienestā, ja daudzdzīvokļu māja nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, var tikai visi kopīpašnieki kopā vai ja juridiski pareizi visi kopīpašnieki pilnvaro ...

Šis ir jālabo! Esi nobalsojis Balsu skaits: 9

Iestāde: CSB

CSB apkopo finanšu datus, kurus iespējams iegūt no VID- tas ir ļoti liels slogs uzņēmējiem, grāmatvežiem sniegt datus atkārtoti, turklāt tiek apkopota informācija, kura ir jāizdomā, jo reāli dzīvē tādus datus mazie uzņēmumi neuzskaita(piemēram elektroenerģijas resursus).

Šis ir jālabo! Esi nobalsojis Balsu skaits: 40

Iestāde: Uzņēmumu reģistrs

Šī gada janvārī SIA vienīgais īpašnieks un valdes loceklis ierodas Uzņēmumu reģistrā Pērses ielā 2 ar paša parakstītu iesniegumu Uzņēmumu reģistram. Iesniegumu nepieņem bez personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas (aizmirsts paņemt līdzi). Valdes loceklis aiziet 200m tālāk uz pasta nodaļu un bez pases uzrādīšanas nosūta to pašu iesniegumu Uzņēmumu reģistram. Iesniegums pieņemts, izmaiņas izdarītas.

Šis ir jālabo! Esi nobalsojis Balsu skaits: 17

Iestāde: Vaivaru Tehniskais palīglīdzekļu centrs

Vai Vaivaros domā, ka man var izaugt jauna krūts?

Jau 2 reizes pēdējo 3 gadu laikā sastopos ar sekojošu situāciju. Iegādājoties krūts protēzi Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrā man pieprasa ārsta atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai. Man jāiet pie ārsta, ārstam jāaizpilda attiecīgā veidlapa. Ar ārsta atzinumu un manu iesniegumu jādodas uz Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centru, kurā darbiniece pāris sekunžu laikā paskatās datorā un manos papīros un paziņo, ka viss kārtībā un ka man jāgaida pa pastu atsūtīta vēstule ar informāciju, kur un kā varēšu iegādāties krūts protēzi.
Jautājumi: 1) vai Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs domā, ka man var izaugt jauna krūts? Vērojot darbinieces rīcību, secināju, ka centra rīcībā ir dati par man veikto krūts amputāciju. Kādēļ jātērē mans un, galvenais, ārsta laiks, lai rakstītu pēc maniem ieskatiem nevajadzīgu dokumentu?
2) kādēl Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs neizmanto iespēju atsūtīt man vēstuli pa e-pastu (iesniegumā norādīta mana e-pasta adrese), bet tērē laiku, papīru un naudu, sūtot vēstuli papīra variantā un izmantojot pasta pakalpojumus?
Uz šiem maniem jautājumiem skanēja atbilde - tāda ir kārtība.
Nepiekrītu, ka digitalizācijas laikmetā to var saukt par kārtību.

Šis ir jālabo! Esi nobalsojis Balsu skaits: 130

Iestāde: Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs

Prasa jau agrāk iesniegtus dokumentus

Bērnam (6 gadi) ik pēc gada vai pusotra VTPC jālūdz līdzfinansējums jaunu ortožu iegādei, lai bērns var staigāt, iet bērnudārzā, dzīvot sociāli aktīvu dzīvi.
Iestādes prasības ir ļoti birokrātiskas, katru reizi prasa daļu dokumentus, kas reiz jau iesniegti un nemainās.
Piemēram, prasa konsīlija slēdzienu, ka bērnam vajag ortozes, lai gan Bērnu slimnīcas ķirurgs ortopēds to jau ir noteicis (katru reizi kad vajag, viņš novērtē bērnu un dod norādījumus). Turklāt konsīlijs ir bijis Vaivaru rehabilitācijas centrā (VTPC ietilpst NRC VAIVARI). Kur problēma kolēģiem izprasīt. Nē, nevar, jādzenā vecāki.
Reiz nosūtīju elektroniski parakstītu iesniegumu par ortožu izgatavošanu, pievienoju ieskenētu ārsta ortopēda atzinumu (dakteris raksta ar roku), bet tas nederēja. Jāiet uz pastu, jāsūta oriģināls, kas zin, varbūt vecāki noviltojuši. Kauns ka tāda iestāde ir atbildīga par palīdzību tiem, kam tā visvairāk vajag.
Tāpat birokrātisms ir ortožu apavu izsniegšanā, mums ir bijis gadījums, kad ģimenes ārsts tieši precīzi neieraksta, ka mainījušies antropometriskie rādītāji, bet kāja izaugusi vai tamldz. un atsaka. Visur tie strikti vērtēts burts, ne gars.
Nesen Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Osipovas kundze teica, ka Latvijā cilvēki bieži nevar saņemt pakalpojumu, kas viņiem pienākas, jo ir pārāk sarežģīts un burta kalpīgs birokrātisms.
Šis nav tikai par mums, bet par daudziem vecākiem un viņu bērniem. Turklāt, ko lai dara tie vecāki, kuriem nav ne tik daudz zināšanu, drosme vai līdzekļu izkarot saviem bērniem pienākošos valsts atbalstu. Tāda neuzticēšanās no valsts iestāžu puses ir kaut kas ārkārtējs.

Šis ir jālabo! Esi nobalsojis Balsu skaits: 100

Iestāde: Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs

Lai izgatavotu tehnisko palīglīdzekli (protēzi rokai, individuāli izgatavojamos apavus), katru reizi Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrā jāiziet komisija, kas izvērtē... Es viņiem jautāju: "Ko?". Atbilde no komisijas locekļiem: "Pārbaudām, vai nav kāda brūce." Brūces, nobrāzumi var rasties no jaunā palīglīdzekļa, nevis no ienēsātā. Tā ir cilvēku pazemošana un valsts līdzekļu izšķērdēšana!

Šis ir jālabo! Esi nobalsojis Balsu skaits: 31
Vairāk