Jaunieši: Skautu organizācija palīdz augt kā personībām

Skautu un gaidu kustība ir pasaulē lielākā jauniešu organizācija, kas apvieno 40 miljonus cilvēku. Arī Latvijā šai kustībai ir jau simt gadu garumā mērāma vēsture. Šīs jauniešu patriotiskās audzināšanas organizācijas devīze ir –  “Arvien modri!” un tas nozī mē- būt modram par sevi, līdzcilvēkiem un valsti! Šonedēļ gandrīz 450 skauti un gaidas no Latvijas, ASV, Kanādas un citām valstīm pulcējās Lubānas novada Indrānu pagasta „Ezerniekos” - nometnē „Simtgades ugunskurs”.

Patriotiskā gaisotnē, aizraujošās nodarbībās, spēlēs un āra dzīves aktivitātēs rit nedēļa “Ezerniekos”, kas skautiem un gaidām dod iespēju gan atskatīties uz simtgadē paveikto, gan turpināt savu skautisma misiju.

"Mēs ne tikai mācām patriotisko audzināšanu, bet arī, kā siet mezglus, iet pārgājienos  un darīt tādas pašsaprotamas lietas, bet katrā ziņā mēs mācām arī šo stāju – būt sabiedrībai noderīgam pilsonim, neaizmirstot ikdienas labo darbu, kas mums ir jāizdara. Mēs esam tāds neformālās izglītības veids, kas papildina gan ģimenē to, ko vecāki iedod bērnam, gan arī skolu,” stāsta Latvijas skautu priekšnieks Jānis Iklāvs.

Līdzīgs skatījums ir nometnes dalībniekam no Valmieras 4. skautu vienības Krišjānim Punduram. “Man personīgi ir svarīgs patriotisms, ko ieaudzina šeit – par Dzimtenes mīlestību un latviskās vērtības,” norāda Pundurs. “Darbojoties skautos, es kļuvu patstāvīgāks, atbildīgāks, un skautisms noteikti ir mani norūdījis un arī veido mani par jaunu vīrieti,” pauž Pundurs.

Šobrīd Latvijā ir ap 800 aktīvu skautu un gaidu, kas regulāri, apmeklējot nodarbības un nometnes, attīsta sevī pašpaļāvību, vajadzību izzināt, gribu mācīties un prasmi dzīvot saskaņā ar dabu, par ko liecina arī šīs nedēļas notikumi. “Šinī nometnē bija pilnīgi viss – dažādus laikapstākļus izbaudījām: bija gan pērkona negaiss, gan saulīte. Arī nodarbības ļoti daudz interesantas,” norāda Pundurs.

Savukārt skautu vadītājs Andrejs Kristovskis no Melburnas uzsver, ka vienmēr ir priecīgs no Austrālijas atbraukt uz Latviju. “Ir labi atbraukt uz Latviju no Austrālijas un redzēt visu to dabu, ko vienmēr dzied dziesmās, ko mātes un tēvi, vecmātes un vectēvi stāsta. [Sajūta] it kā šeit būtu kaut kāda debessmanna, un dažreiz neticami. Bet tad atbrauc un tiešām šeit ir skaista, skaista zemīte,” atzīmē Kristovskis.

Neatkarīgi no niansēm, kas katrai valstij skautu kustībā ir nedaudz atšķirīgas, visus vieno viens kopīgs mērķis - darīt pasauli labāku, par ko liecina arī skautu aktīva iesaiste akcijā „Simts labie darbi Latvijai”. Atzīmējot Latvijas skautu simtgadi, tika godināti ilggadējie skautu vadītāji un svinīgi apzīmogota Latvijas pasta 1000 eksemplāru tirāžā izdotā aploksne „Skautismam Latvijā simts.”

Saistītie raksti
0 komentāri
Pievienot komentāru
Komentēt vari ar kādu no saviem sociālajiem profiliem
Latvijā
Ziņas
Jaunākie
Populārākie
Interesanti