Meteņi

Rēzeknē svinēs Masļeņicu
Dagdā atjauno aizgavēņa vakarēšanu
Brīvdabas muzejā svinēs Meteņus
Meteņos Pedvālē atmodina akmeņus
Salacgrīvā ieskandina Meteņus
Latgalē plaši svin Aizgavēni
Svarīgākais šobrīd