Egils Upatnieks

Franču šarms armijas skatījumā
Svarīgākais šobrīd