Ķekavas pašvaldības budžets šogad pieaudzis par astoņiem miljoniem eiro

Ķekavas novada dome 24.janvāra vēlā vakarā apstiprināja 2020.gada Ķekavas novada pašvaldības budžetu 46 miljoni eiro apmērā, kas ir par astoņiem miljoniem eiro vairāk nekā pagājušajā gadā, tādējādi šogad lielāko artavu atvēlot trim prioritātēm - izglītībai, vides labiekārtošanai, ielu un ceļu infrastruktūrai.

Ķekavas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību vadītāja Vineta Vītoliņa aģentūru LETA informēja, ka atšķirībā no citiem gadiem otra lielākā izdevumu pozīcija aiz izglītības ir obligātās iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, proti, 5,1 miljons eiro, kas, salīdzinot ar 2019.gadu, pieaugušas par vairāk nekā 2 miljoniem eiro.

Viktorija Baire par Ķekavas novada 2020. gada budžetu
00:00 / 00:00
Lejuplādēt

"Neskatoties uz to, ka šogad piecus miljonus eiro, kas ir ievērojama summa, pašvaldībai ir jāaizdod prom citām pašvaldībām, esam spējuši pie labvēlīgas budžeta ieņēmumu prognozes atvēlēt vairāk naudas gan izglītībai, tostarp divu piebūvju būvniecībai pie abām novada vidusskolām, gan ielu apgaismojuma modernizēšanai un ceļu segumu uzlabošanai, kā arī vides sakārtošanai, turpinot labiekārtot aktīvās atpūtas vietas un rotaļlaukumus," uzsver Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire.

Sēde par budžetu tika sasaukta vakar plkst.20.40 un opozīcijas deputāte Agnese Geduševa pauda pārmetumu koalīcijas deputātiem, ka budžeta izstrāde notikusi slēpti.

Agnese Geduševa par 2020.gada budžeta pieņemšanu Ķekavas domē
00:00 / 00:00
Lejuplādēt

Diskutējot par 2020.gada budžetu, opozīcija detalizēti izvaicāja domes priekšsēdētāju Bairi, tostarp, interesējoties par pedagogus motivējošiem atalgojumiem. Tāpat opozīcijas deputātu interesi izraisīja vairākas budžeta pozīcijas, kas saistītas ar dažādām piemaksām gan deputātiem, gan domes tehniskajiem darbiniekiem.

Opozīcijas deputāti koalīcijai pārmeta, ka atsevišķās komisijās tikuši viltoti protokoli, taču koalīcija šos pārmetumus noraidīja.

Taču budžets tika pieņemts un to veido 40,6 miljoni eiro ieņēmumi, 2,1 miljons eiro aizņēmumi un līdzekļu atlikums no iepriekšējā gada - 3,6 miljoni eiro, tādējādi kopējais pašvaldības budžets ir 46,3 miljoni eiro liels. Pateicoties tam, ka Ķekavas novadu kā deklarēto dzīvesvietu izvēlas arvien vairāk iedzīvotāju, šogad pašvaldības budžetā par 3,6 miljoniem eiro pieaug ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kas veido lielāko ieņēmumu īpatsvaru, piebilda Vītoliņa.

Lielāko daļu naudas pašvaldība atvēlē izglītības jomai - kopumā gandrīz 22 miljoni eiro, kas salīdzinot ar 2019.gadu ir par 5 miljoniem eiro vairāk, kas saistīts ar divu augstākminēto izglītības investīciju projektu īstenošanu. Savukārt pedagogu un skolas tehnisko darbinieku darba samaksai piešķirti no pašvaldības budžeta 10,3 miljoni eiro, bet no valsts puses kā mērķdotācija ir plānota 4,3 miljonu eiro apmērā.

Salīdzinot ar 2019.gadu, pašvaldība palielinājusi finansējumu par 229 000 eiro skolēnu brīvpusdienām, jo šogad valsts mērķdotācija pašvaldībām šim mērķim tiek samazināta uz pusi. Tāpēc šajā gadā skolēnu brīvpusdienu apmaksai plānots izlietot 570 000 eiro, no kuriem 413 000 eiro ir pašvaldības finansējums.

Lai nodrošinātu maksājumus par Ķekavas novada privāto bērnudārzu, aukļu un privāto pirmsskolas iestāžu pakalpojumiem, plānots izlietot 2,1 miljonus eiro, kas ir par 168 000 eiro vairāk nekā 2019.gadā. Ņemot vērā valstī noteikto izglītības finansēšanas modeli "nauda seko skolēnam", liela daļa budžeta naudas tiek samaksāta citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem tiem bērniem, kuri deklarēti Ķekavā, bet mācās citu pašvaldību teritorijās.

2020.gadā izglītības jomas budžetu papildinās izdevumi, lai nodrošinātu novada skolēnu plašo pārstāvniecību Skolu Jaunatnes Dziesmu un deju svētkos, šim mērķim atvēlot teju 100 000 eiro.

Tāpat 2020.gadā kā viena no prioritātēm ir noteikta pašvaldības ceļu un ielu segumu vienlaidus sakārtošana, apgaismojumu izbūve un gājēju pāreju apgaismošana. Šim mērķim kopumā atvēlēti 4 miljoni eiro. Lielākie darbi notiks Eiropas Savienības projekta ietvaros - veicot Uzvaras prospekta un Jaunatnes ielas Baložos pārbūvi, kura īstenošanai atvēlēts vairāk nekā 1 miljons eiro. Ievērojami līdzekļi - 1,5 miljoni eiro apmērā tiek piešķirti ceļu uzturēšanai, no kuriem 600 000 eiro tiks novirzīti asfaltseguma vienlaidus bedrīšu remontam desmit ielām.

Šogad īpaši uzmanība pievērsta gājēju drošības uzlabošanai, piemēram, plānots izbūvēt apgaismojumu gājēju pārejām Rīgas ielā Baložos, Zālītes ielā Krustkalnos, izbūvēt luksoforu autoceļa V2 un Pļavniekkalna ielas krustojumā, sakārtot gājēju pāreju Daugmalē, kā arī labākas redzamības nolūkos - Pļavniekkalna ielā nomainīt veco apgaismojumu uz LED lapām, kā arī izbūvēt papildus apgaismojumu pie bērnudārza "Bitīte".

Videi, pašvaldības teritoriju sakopšanai un labiekārtošanai, kā arī mājokļu apsaimniekošanai šogad kopumā plānots atvēlēt - 3,1 miljonus eiro. Pērn izstrādājot vienotu Ķekavas novada labiekārtošanas koncepciju, 2020.gadā tiks uzsākta tā īstenošana, tādējādi nodrošinot efektīvāku un plānveidīgāku rīcību pie publiskās ārtelpas sakārtošanas - aktīvās atpūtas, sporta un rotaļu laukumu modernizēšanas un jaunu izveides, novada sakopšanas, labiekārtošanas un apzaļumošanas. Kā lielākie ieguldījumi šogad plānoti Baložu pilsētā - piemēram, labiekārtot atpūtas vietu pie ezera Titurgas pusē un iekšpagalmu ar strūklakām pie Baložu pilsētas pārvaldes, izbūvēt strītbola laukumu un mini skeitparku, kā arī turpināt labiekārtošanas darbus Medema parkā, ierīkojot gājēju taciņas un izbūvējot apgaismojumu. Savukārt Ķekavā pie vidusskolas plānots uzsākt multifunkcionālā sporta laukuma izveidi, bet svētku vides rotājumiem pašvaldība nolēmusi tērēt 60 000 eiro.

Vides aizsardzībai kā speciālo dotāciju no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem plānots izlietot 182 000 eiro, tajā skaitā nodrošinot līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanas izdevumiem centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai, lielākā daļa līdzekļu tiks novirzīta izdevumiem par atkritumu izvešanu, kā arī gandrīz 46 700 eiro - atkritumu dalītas vākšanas laukuma izveides Baložos projekta uzsākšanai.

Tāpat šogad tiks turpināts darbs pie izglītības iestāžu remontiem, īpaši uzmanību pievēršot jumtu segumu un lietus ūdeņu noteku sakārtošanai, šim mērķim piešķirot 95 000 eiro. Tāpat plānots veikt lielākus pārbūves darbus Daugmales pamatskolai un sporta zāles jumta remontam, pašvaldības budžetā atvēlēti šiem darbiem 150 000 eiro.

Šogad kopumā 2,9 miljoni eiro ir atvēlēti sociālajai sfērai un veselībai, kas ir par 400 000 eiro vairāk nekā pērn. Sociālā dienesta, sociālās aprūpes centra un bāriņtiesas darbības nodrošināšanai plānots izlietot 2,1 miljonu eiro, bet, lai trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem varētu izmaksāt dažādus sociālos pabalstus un kompensācijas, pašvaldība šogad atvēlējusi 391 000 eiro.

Arī atpūtas, kultūras un sporta pasākumu nodrošināšanai 2020.gadā ieplānoti par 0,4 miljoniem eiro vairāk nekā pagājušajā gadā, un šogad šīm jomām atvēlēti 2,8 miljoni eiro. Kultūras iestāžu budžets šogad būs 1,8 miljonus eiro liels, bet Sporta aģentūras - 816 000 eiro. Šai pozīcijai seko izdevumi pārvaldes, domes un klientu apkalpošanas centru darbības nodrošināšanai, šim mērķim atvēlot 2,1 miljonus eiro no pašvaldības pamatbudžeta. Savukārt informācijas tehnoloģiju modernizēšanai un nodrošināšanai paredzēti 230 000 eiro.

Šogad palielināts finansējums Reģionālajai pašvaldības policijai sabiedriskās kārtības uzturēšanai Ķekavas novadā, šim mērķim atvēlot 1,5 miljonus eiro. 2020.gadā plānots turpināt īstenot videonovērošanas koncepciju un videokameru modernizēšanu novadā, šogad akcentu liekot uz Ķekavas pagastu, jo pērn tika uzstādītas vairāk kā 40 digitālās videonovērošanas kameras Baložu pilsētā un Daugmales pagastā.

Tomēr Vītoliņa norādīja, ka kontekstā par budžetu ir arī jārunā par lielākajiem investīciju projektiem, ko pašvaldība apņēmusies, proti, plānots pabeigt moduļu tipa piebūves būvniecību pie Ķekavas vidusskolas, kā rezultātā nodrošinot mācību vietas papildus 300 skolēniem. Šim mērķim atvēlēti 2,6 miljoni eiro no pašvaldības budžeta.

Tāpat uzsākt moduļu tipa piebūves un sporta laukuma būvniecību pie Baložu vidusskolas. Šī projekta būvdarbi turpināsies arī nākamgad. To realizējot, būs papildus mācību vietas 280 skolēniem. Šim mērķim šogad ieplānoti 2,3 miljoni eiro, no kuriem 1,4 miljons eiro ir pašvaldības aizņēmums, bet nepilns miljons eiro ir valsts un Eiropas Savienības (ES) finansējums. Uzvaras prospekta un Jaunatnes ielas pārbūve Baložu pilsētā. Šim ceļu investīciju projektam atvēlēs vairāk kā viens miljons eiro, no kuriem 0,7 miljoni eiro ir pašvaldības aizņēmums un 0,3 miljoni eiro ir ES līdzekļi.

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Saistītie raksti
Svarīgākais šobrīd

Informējam, ka LSM portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Uzzināt vairāk

Pieņemt un turpināt