Lielupe

Lielupes augštecē applūst palienes
Lielupē veidojas vižņi
Kad Lielupe bija gluži kā iela
Svarīgākais šobrīd