Emisija

Pēta degradētos kūdras purvus
Uz jaunā vienlatnieka - kokle
Svarīgākais šobrīd