Panorāma

Rīgā plāno aizliegt spēļu zāles

Panorāma

Uz Eiropas Parlamentu startēs 16 partijas

J. Pūce soli no N. Ušakova atstādināšanas

VARAM konstatē iespējamus pārkāpumus Rīgas domes darbā un prasa Ušakovam skaidrojumus

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) pārbaudē konstatējusi virkni iespējamu likuma pārkāpumu Rīgas domes darbā. Ministrs Juris Pūce ("Attīstībai/Par!") no Rīgas domes priekšsēdētāja Nila Ušakova ("Saskaņa") pieprasījis rakstiskus paskaidrojumus, kas saskaņā ar likumu jāsniedz septiņu dienu laikā, informē VARAM.

VARAM iepazinusies ar Rīgas domes, Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas un Satiksmes un transporta lietu komitejas sēžu protokoliem, sākot ar 2017. gada 22. jūniju, kā arī SIA "Rīgas satiksme" kapitāla daļu turētāja pieņemtajiem lēmumiem un domes pieņemtajiem lēmumiem par "Rīgas satiksmi", sākot ar 2017. gada 3. jūniju, un "Rīgas satiksmes" dokumentiem. Tāpat VARAM no Ušakova saņēmusi atbildes vēstules uz nosūtītajiem pieprasījumiem.

Izvērtējot atbildes, dokumentus, iesniegumus un sūdzības, ko ministrija saņēmusi saistībā ar domes priekšsēdētāja rīcību domes darbības laikā pēc 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanām, ministrija juridiskā pārbaudē fiksējusi iespējamus pārkāpumus.

Ministrija konstatējusi, ka "Rīgas satiksmes" kapitāla daļu turētāja pārstāvis Ušakovs nav nodrošinājis "Rīgas satiksmes" pamatkapitāla palielināšanu tā, kā sākotnēji lēmusi Rīgas dome. Tādā veidā, iespējams, pārkāpts Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums. Tas paredz, ka pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt, tikai  pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu, kurā iekļauti pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas noteikumi.

"Rīgas satiksme" pašvaldības piešķirtos līdzekļus finanšu ieguldījumam iekļāvusi ieņēmumos, nesedzot sabiedrības zaudējumus. Ministrija pauda bažas, ka tādā veidā prettiesiski varētu būt samazināta pašvaldības manta.

VARAM norāda, ka Ušakovs varētu būt pārkāpis Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, jo nav izdarījis attiecīgus grozījumus "Rīgas satiksmes" statūtos, lai kā krietns un rūpīgs saimnieks izvērtētu darījumu slēgšanu, kas pārsniedz noteiktu summu un var izšķiroši ietekmēt kapitālsabiedrības darbību.

Vēl Ušakovs, iespējams, nav nodrošinājis  patstāvīga lēmuma pieņemšanu par "Rīgas satiksmes" revidenta apstiprināšanu atbilstoši likumam. Tas nosaka, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par revidenta ievēlēšanu un atsaukšanu. Ušakovs kā "Rīgas satiksmes" kapitāldaļu turētājs, iespējams, nav ievērojis likumā noteikto, ka dalībnieku sapulce var pieņemt lēmumus tikai tad, ja ir ievērots Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā paredzētā dalībnieku sapulces sasaukšanas kārtība, kā arī nav noskaidrojis Rīgas domes atbildīgo struktūrvienību viedokļus pirms lēmumu pieņemšanas.

“Lai ieguldītu kapitālā, vienīgā persona, kas var šo lēmumu lemt, ir dalībnieku sapulce, kas “Rīgas satiksmes” gadījumā ir Nils Ušakovs pats. Viņš šādu lēmumu nav pieņēmis, un faktiski šī nauda “Rīgas satiksmē” ir vienkārši iztērēta kārtējiem izdevumiem. Tādā veidā Rīgas pašvaldība faktiski ir zaudējusi savas tiesības uz mantu. Šis kopējais zaudējums ir aptuveni 30 miljoni eiro,” stāstīja ministrs Juris Pūce (“Attīstībai/Par!”).

Tāpat Ušakovs nav izsniedzis ministrijai "Rīgas satiksmes" uzdevumā SIA "Ernst & Young Baltic" sagatavotā neatkarīgas biznesa pārbaudes ziņojuma kopiju, "Rīgas satiksmes" atsevišķu iepirkumu un to rezultātā noslēgto līgumu juridisku izvērtējumu un iespējamo risku analīzes ziņojuma kopiju, lai gan likumā ir noteikts, ka ministrijai ir tiesības pieprasīt un saņemt jebkādu informāciju no domes priekšsēdētāja, kas attiecas uz viņa kompetenci, jo citādi ministrija nevar veikt pašvaldību pārraudzības funkciju, ko tai nosaka likums.

Ministrija arī konstatējusi iespējamus pārkāpumus citos ar "Rīgas satiksmi" nesaistītos lēmumos: domes priekšsēdētājs, visticamāk, nav ievērojis labas pārvaldības principu un vairākas likuma "Par pašvaldībām" normas domes darba organizācijā un vadīšanā.

Ārkārtas domes sēžu darba kārtībā iekļauts apjomīgs jautājumu skaits - pat 140 jautājumi vienā domes sēdē, sēdes sasauktas vēlā vakarā vai pat nakts laikā, kā arī atsevišķos mēnešos nav notikusi neviena kārtējā domes sēde. Tādējādi domes deputātiem netika nodrošināta iespēja savlaicīgi iepazīties ar domes sēdes darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, kā arī domes priekšsēdētāja darbība nebija vērsta uz to, lai sēdēs piedalītos pēc iespējas vairāk deputātu, nodrošinot izsvērta, pamatota lēmuma pieņemšanu visu rīdzinieku interesēs, kā arī visu politisko spēku iesaisti lēmumu pieņemšanā. Vienlaikus vairākās sēdēs domes deputātiem, iespējams, netika sniegti visi ar lēmumprojektiem saistītie materiāli.

VARAM norādīja, ka Rīgas dome pārkāpj normatīvo aktu prasības daudzbērnu ģimeņu reģistrācijas procesā, konkrēti, Rīgas domes 2017. gada 23. maija lēmumā "Par Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistru" ietvertais nosacījums par obligātu ģimenes deklarāciju vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā neatbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma normām. Savukārt, neskatoties uz ilgstošu saraksti un kompetento institūciju - Labklājības ministrija, Tiesībsarga  biroja, VARAM - aicinājumiem pārkāpumu novērst, domes priekšsēdētājs nav ierosinājis attiecīgā lēmuma mainīšanu.

Ministrija secinājusi, ka Rīgas pilsētas pašvaldība joprojām nav nodrošinājusi Atkritumu apsaimniekošanas likuma un Ministru kabineta noteikto "Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju" minēto prasību ieviešanu. "Tas ļoti būtiski var ietekmēt iespēju Latvijai noteiktajā termiņā līdz 2020. gadam nodrošināt atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai vai to pārstrādei," norāda VARAM.

Ministrijas rīcībā esošā informācija liecina, ka nav nodrošinātas Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasības, proti, atbilstošā procedūrā nav izvēlēti atkritumu apsaimniekotāji, un domes priekšsēdētājs nedara visu iespējamo, lai tiktu novērsts ilgstošs normatīvo aktu pārkāpums.

Pirms vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs pieņem jebkādu turpmāku lēmumu par Rīgas domes darba novērtējumu, likums prasa domes priekšsēdētājam sniegt rakstveida paskaidrojumus par konstatētajiem iespējamiem pārkāpumiem. Tikai pēc šo paskaidrojumu saņemšanas ministrs ir tiesīgs lemt par tālāku rīcību, norāda VARAM.

Ušakovs apstrīdēs Pūces lēmumus tiesā

Rīgas domes priekšsēdētājs Ušakovs tikmēr norādīja, ka pēc Saeimas vēlēšanām pilsētā parādījušies saraksti ar amatpersonu un politiķu vārdiem, kuri ir jāatlaiž no amata. Šajos sarakstos esot arī viņa uzvārds, un Pūce rīkojoties pēc principa - "galvenais, lai ir cilvēks, pantu piemeklēsim".

"Juris Pūce un viņa partija “Latvijas attīstībai” vienmēr bijuši visspilgtākie oponenti partijai “Saskaņaun man personīgi. Viņi piesedzas ar skaistiem lozungiem par Eiropas un liberālajām vērtībām. Taču tā bija viņa partija, kura virzīja Mārtiņu Bondaru no Latvijas Krājbankas uz mēra amatu. Bet Rīgas domē viņi bija vienīgie, kuri balsoja pret spēļu zāļu slēgšanu," pauda Ušakovs. Rīgas mērs solīja arī visus Pūces lēmumus apstrīdēt tiesā.

“Visas atbildes par to, kādā veidā tika pildīts likums attiecībā uz uzņēmumu “Rīgas satiksme”, mēs sniegsim ministrijai,” solīja Ušakovs.  “Viss, kas bija saistīts gan ar pamatkapitāla palielināšanu, gan uzņēmuma finansiālo situāciju, tika darīts atbilstoši likumam. To, ko pašreiz izpilda ministrija, tas ir mēģinājums atrast pantu, lai tālāk izpildītu savu politisko gribu”.  

Ušakovs arī nosūtījis vēstuli auditorkompānijas "Ernst&Young Baltic" vadībai, izsakot pateicību par veikto auditu uzņēmumā “Rīgas satiksme”, vienlaicīgi pievēršot uzmanību iespējamai uzņēmuma vārda izmantošanai politiskajā procesā.

“Viena no galvenajiem ziņojumu autoriem ir "Ernst&Young Baltic" auditore Liene Cakare. Neapšaubot viņas profesionalitāti, ir jāatzīmē, ka Liene Cakare ir bijusi partijas “Latvijas attīstībai” valdes locekle.

Viņa ir piedalījusies 2014. gada Saeimas vēlēšanās no “Latvijas attīstībai” saraksta. Savukārt partijas “Latvijas attīstībai” vadītājs un esošais VARAM ministrs ir Juris Pūce”, raksta Ušakovs.

Rīgas domes priekšsēdētājs norāda, ka Pūce uz šī ziņojuma pamata apsver domu pieņemt, iespējams, politiska rakstura lēmumus attiecībā uz viņu kā Rīgas domes priekšsēdētāju, kas varot liecināt par izteiktu interešu konfliktu. Ušakovs auditorkompānijas vadību arī brīdinājis, ka "Cakare apzināti vai neapzināti piedalās politiskajā procesā, ievelkot politikā arī augsti vērtētu starptautisku kompāniju "Ernst&Young Baltic".

Pūce konkrēti neatbildēja, vai Ušakovu atstādinās, kad noslēgsies septiņu dienu paskaidrojumu sniegšanas termiņš. Vispirms esot jāsagaida atbildes uz pārmetumiem.

Tikmēr Rīgas domes opozīcijas deputāti cer uz visas domes atlaišanu. Viņuprāt, Ušakova gāšana domes darbu neuzlabos.

 Domes atlaišanai ministrija pamatu neredz. Pūce uzsvēra, ka pārkāpumi atklāti tieši mēra darbībā. Ušakovs atstādināšanas gadījumā sola tiesāties. Viņš gan Rīgas mēra amatu tāpat drīzumā varētu atstāt tāpēc, ka izlēmis maijā kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Svarīgākais šobrīd

Informējam, ka LSM portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Uzzināt vairāk

Pieņemt un turpināt