33 Latvijas zinātnieki aicina atbalstīt Stambulas konvencijas ratifikāciju

Reaģējot uz Latvijas Zinātņu akadēmijas rīkoto ekspertu konsīliju par „Par Stambulas konvenciju” un tā slēdzienu atlikt konvencijas ratificēšanu, 33 Latvijas zinātnieki un pētnieki ir izplatījuši atklātu vēstuli, kurā kritizēts gan slēdziena teksts, gan tā konstruēšanas veids.

Zinātnieki un pētnieki, kuri parakstījuši atklāto vēstuli:

 • Aivita Putniņa, PhD (Cantab), Latvijas Universitātes asociētā profesore
 • Kristīne Dupate, Dr.iur., Latvijas Universitātes asociētā profesore
 • Dace Balode, Dr. theol., Latvijas Universitātes profesore
 • Valdis Tēraudkalns, LU Teoloģijas fakultātes profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis
 • Marija Golubeva, Dr. hist., politikas analīti
 • Kārlis Vērdiņš, Dr. philol.
 • Baiba Bela, Dr. sc.soc., Latvijas Universitātes asociētā profesore
 • Signe Mežinska, Dr.sc.soc.,  Latvijas Universitātes asociētā profesore
 • Ineta Lipša, Dr. hist., Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece
 • Velga Vēvere, Dr. phil, Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā  pētniece
 • Anne Sauka, Dr. phil. LU VFF lektore un pētniece
 • Ilze Mileiko, Dr. philol., SIA “Projektu kvalitātes vadība” pētniece,
 • Ivars Neiders, Dr. phil, Rīgas Stradiņa Universiātes docents
 • Dace Kavasa, Latvijas pārstāve EIGE ekspertu forumā,
 • Andris Šuvajevs, SUSPLACE pētnieks, Latvijas Universitāte,
 • Jānis Ozoliņš, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks,
 • Emīls Ķīlis, PhD, Baltic Studies Centre pētnieks,
 • Miķelis Grīviņš, Dr. sc.soc., Baltic Studies Centre pētnieks,
 • Anda Ādamsone-Fiskoviča, Dr.sc.soc., Baltic Studies Centre pētniece,
 • Toms Ķencis, Dr. art., LULFMI pētnieks,
 • Dina Bite, Dr.sc.soc., Latvijas Lauksaimniecības universitātes asociētā profesore,
 • Inese Šūpule, Dr.sc.soc., Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece,
 • Tālis Tisenkopfs, Dr.soc, Baltic Studies Centre vadošais pētnieks un Latvijas Universitātes profesors,
 • Ieva Tihovska, Dr. art., Latvijas Universitātes  Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece,
 • Ilona Kunda, Dr. Sc. Soc., Latvijas Kultūras akadēmija,
 • Elīna Ozoliņa, M Hum., M Soc,. SIA Jaunrades laboratorija, vadošā pētniece,
 • Laima Geikina, Dr. theol., Dr. paed., Latvijas Universitātes profesore,
 • Karlīna Grīviņa, M Soc., M Art, tirgus pētniece,
 • Ieva Puzo, PhD, Rīgas Stradiņa Universitātes pētniece,
 • Karīna Vasiļevska-Dāsa, MSc, Kalifornijas universitātes Sanfrancisko/Berklijā doktorante,
 • Sandra Šūmane, Dr. sc.soc., Baltic Studies Centre pētniece,
 • Klāvs Sedlenieks, PhD, Rīgas Stradiņa Universitātes docents,
 • Jānis Daugavietis, Dr.Sc.Soc., Latvijas Universitātes  Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks.

Kā norādīts Latvijas Universitātes paziņojumā medijiem, Zinātņu akadēmijas 18.aprīļa konsīlija noslēgumā mediji ziņoja, ka tas noslēdzies, zinātniekiem nesaskatot riskus Stambulas konvencijas ieviešanā.

Taču slēdzienā pretēja pozīcija esot panākta, zinātnieku balsīm pieskaitot gan konsīlijā klātesošo valsts institūciju pārstāvjus, gan neprecīzi atspoguļojot ekspertu viedokli, gan pievienojot konsīlijā klāt neesošas personas viedokli, savukārt neiekļaujot to ekspertu viedokļus, kuri atbalsta konvencijas ratificēšanu. Arī par jomu atbildīgās Labklājības ministrijas viedoklis slēdzienā neesot iekļauts.

Slēdziens pārkāpjot konsīlija veidošanas principu, kurš paredz, ka konsīliju veido divas dalībnieku grupas: “valsts institūciju pārstāvji, kas informē ekspertus un kompetenti atbild uz ekspertu uzdotajiem jautājumiem; eksperti, kas vispusīgi analizē jautājumu”.

Šādi tiekot degradēta faktos balstītas ekspertīzes loma un pienesums sabiedrībā nozīmīgu jautājumu risināšanā.

Vēstuli parakstījušie zinātnieki aicina Stambulas konvenciju ratificēt, sniedzot skaidru vēstījumu gan Latvijas sabiedrībai, gan starptautiskajiem partneriem, ka Latvijā vardarbība netiek tolerēta. Stambulas konvencija uzrunā Latvijā problemātisku vardarbības veidu un neierobežo cīņu arī pret citām vardarbības formām.

Paziņojumā norādīts, ka Zinātņu akadēmijas konsīlija slēdziens netiek balstīts zinātniski pamatotos argumentos un rada sabiedrībā maldīgu priekšstatu, ka Stambulas konvencija rada kādus papildu riskus. Pretēji slēdziena noslēgumā paustajam, Latvijā vardarbība ir zinātniski pētīta, vardarbības novēršanas situācija tiek regulāri monitorēta un ir izveidots labs infrastruktūras pamats. Slēdziens neizmantojot nevienu no šiem pētījumiem un datu apkopojumiem.

Dokumenti

Zinatnieku atklata vestule.docx

Lejuplādēt

22.89 KB

Konvencijas ratificēšana atvērs starptautisku atbalstu, Latvijai veidojot efektīvu uz rezultātu vērstu un izmērāmu vardarbības novēršanas politiku, norādīts vēstulē.

KONTEKSTS:

Stambulas konvencija ir starptautiska vienošanās par vardarbības novēršanu ģimenē. Tā fokusējas uz sievietēm, kuras saskaņā ar statistikas datiem biežāk kļūst par vardarbības upuriem ģimenē.

Latvijā pirms teju diviem gadiem parakstīto konvenciju šogad bija plānots virzīt ratifikācijai Saeimā, taču pret to iebilst gan Nacionālā Apvienība, gan Zaļo un zemnieku savienība. Politiskie spēki savu attieksmi pret konvencijas ratifikāciju mainīja pēc tikšanās ar katoļu arhibīskapu Zbigņevu Stankeviču.

Tiesa, koalīcija solījusi nelikt šķēršļus «Vienotības» aicinājumam Satversmes tiesai izvērtēt Stambulas konvenciju.

LTV raidījums "De facto" vēstīja, ka 80% no Stambulas konvencijas ieteikumiem jau tagad ir iekļauti Latvijas likumos.

19 komentāri
haralds elceris
starptautisku vienošanās par vardarbības novēršanu ģimenē vajag starptautiskām ģimenēm. normāliem cilvēkiem normālās ģimenēs ir elementāra ētika!
Anonīms lietotājs 17890
Hūgo Vācietis ir lieliska konvencijas pretinieka ilustrācija. Šim cilvēkam nav ne mazākās sajēgas ne par pašas konvencijas saturu, ne par termina "genderisms" nozīmi, ko viņam līdzīgie slikti izglītotie tumsoņi lieto ar pilnīgi pretēju nozīmi. Nožēlojami šļupsti pret 33 cienījamu un gudru zinātnieku saprāta balsi :)))
Juons Grigals
Joprojām tiek mālēts, ka konvenciju atbalsta gaišākie prāti. Vai atceramies vēl kādu likumprojektu, kuram pie tik nenozīmīgas ietekmes deklarētajā jomā Latvijā būtu bijusi tik izteikta propaganda? Jā, ir daži likumprojekti ar izteiktu lobiju, piemēram, par holokaustā cietušo cilvēku īpašuma likteni, bet tie ir vērsti deklarētajā virzienā.
Hūgo Vācietis
KONVENCIJA >IZNĪCINA ĢIMENI ! PIETIEK GRAUT ĢIMENI !
Anonīms lietotājs 17890
Nav jābūt zinātniekam, lai saprastu, ka šīs konvencijas mērķis dzimumu diskriminācijas un vardarbības mazināšanu. Pietiek tikai izlasīt dokumentu, lai saprastu, ka tur nav pilnīgi nekādu slēptu mēģinājumu "mainīt" sabiedrību, kā arī nekāda sakara ar LGBT. Visas šīs aprobežotiem un paranojāliem indivīdiem paredzētās pasaciņas par genderu un minoritātēm ir sacerējusi kristīgās baznīcas nomenklatūra, lai pasargātu patriarhālās sabiedrības galveno vērtību - kontroli pār sievieti. Var tikai pasmieties par šiem aprobežotajiem un bērnišķīgajiem patriarhāta piekritēju mēģinājumiem saglabāt sieviešu beztiesību. :)
Hūgo Vācietis
UZSKATU KA ŠĪ KONVENCIJA SLĒPTĀ VEIDĀ UZSPIEŽ GENDERISMU UN BĒRNIEM ATŅEM PAŠU DĀRGĀKO .>TĒTI UN MĀMIŅU ...VIETĀ DODOT PLIKO VECĀKS Nr1 UN VECĀKS Nr 2 !!!
Aldis Novokšanovs
Jurista novērojums: no visiem 33 zinātniekiem tikai viena ir Dr.iur. - K.Dupate. Konvencija ir starptautisks līgums, tātad, normatīvs tiesību akts, bet teologiem, antropologiem, filozofiem, vēsturniekiem un sociologiem, laikam, Latvijā tagad ir profesionālas zināšanas tiesību jomā, jo viņi zina labāk. Tā ir moderna parādība……žēl, ka nav parakstījies neviens kodolfiziķis, veterinārs, būvinženieris, un, profesors kordiriģēšanā. Tad saraksts izskatītos vēl nopietnāks un tiesību zinātnieki ne pa jokam sabītos.
Aldis Novokšanovs
IGLA, vienas, no iepriekš minētajām, biedri par "sieviešu" tiesību aizstāvēm (no Latvijas: Mozaika, Open Centre): https://www.ilga-europe.org/who-we-are/members
Hūgo Vācietis
PAT EZĪTIM IR SKAIDRS KA ŠO IDIOTISMU LOBĒ >MOZAIKA !!!....VĀRDU SAKOT > PEDERASTI !
Aldis Novokšanovs
Organizācijas, starptautiskas, kuras lobē SK: https://www.ilga-europe.org/resources/news/latest-news/istanbul-convention-jagland-letter-2018
Aldis Novokšanovs
Citēšu Vijas Beinertes LA 22. maija, 2018 rakstā pausto novērojumu: "Ja konvencijas autoriem tiešām rūpētu vardarbībai pakļautas sievietes, vai tad viņi būtu iekļāvuši tekstā ar šām sievietēm nesaistītus diskutablus formulējumus un prasības, kas vairākās valstīs ir kļuvuši par šķērsli konvencijas ratifikācijai? Bet ja konvencijas autoru mērķis ir rūpēties par GLBT (geju, lesbiešu, biseksuāļu un transseksuāļu) tiesībām, kāpēc tas tiek maskēts un slēpts aiz sieviešu mugurām?"
Hūgo Vācietis
tāpēc ka pederasti nāk pēdējā uzbrukumā...jo ar viņiem ir cauri... pavisam drīz viņus var sākt dedzināt uz ielām > tāpat kā senos laikos raganas !
Valdis Bērziņš
Stambulas konvencijas pretiniekiem nav neviena sakarīga argumenta, kāpēc šī konvencija nebūtu jāratificē - vieni vienīgi kretīniski murgi par kaut kādiem dženderiem. Attieksme pret konvenciju kārtējo reizi parāda, kuriem tad tās "vērtības" ir identiskas - nacionālpajoliņiem, zagļzemniekiem un putinistiem.
Hūgo Vācietis
UZSKATU KA ŠĪ KONVENCIJA SLĒPTĀ VEIDĀ UZSPIEŽ GENDERISMU UN BĒRNIEM ATŅEM PAŠU DĀRGĀKO .>TĒTI UN MĀMIŅU ...VIETĀ DODOT PLIKO VECĀKS Nr1 UN VECĀKS Nr 2 !!!
Hūgo Vācietis
UZSKATU KA ŠĪ KONVENCIJA SLĒPTĀ VEIDĀ UZSPIEŽ GENDERISMU UN BĒRNIEM ATŅEM PAŠU DĀRGĀKO .>TĒTI UN MĀMIŅU ...VIETĀ DODOT PLIKO VECĀKS Nr1 UN VECĀKS Nr 2 !!!
Anonīms lietotājs 18792
Man patīk - progress pret tumsonību un stagnātiem! Tiesnešu vidū arī notika šķelšanās viedokļos par tiesu pareizību un nevainojamību! Tā turpināt! Vecajai domāšanai jāliek pretī jauna, nevis jāļauj tai dominēt bez iebildēm.
Anonīms lietotājs 18027
Kārtējais apkaunojums Latvijas ''Zinātņu'' akadēmijai.
Anonīms lietotājs 22483
Ko jūs gribat no organizācijas, kur struktūrvienību vada bēdīgi slavenais Jeremejevs. Vēl trakāk, LZA vadītājs nevis norobežojas no viņa izteikumiem un darbībām, bet paziņo, ka viņš tā runājot un uzvedoties, jo esot tēvs. Un tas patiesībā nav izņēmums. Tas ir simptomātiski LZA, un tā tas ir, kopš sākās mana saskarsme ar to. Tas bija pirms gandrīz 20 gadiem. Normālam, saprātīgam, kritiski domājošam cilvēkam klausīties tur notiekošo ir spīdzināšana. Kāpēc tāda organizācija vispār vēl ir vajadzīga? Ko tā dod? Kādas ir tās funkcijas, pienākumi, kā tie tiek pildīti? Atbildēšu: neviens to nezina.
Kremilek Rukis
Raksts un piedāvātais konteksts (un arī pati vēstule) ir visai tendenciozi, jo ne ar vārdu nepiemin Stambulas konvencijas uzspiesto dženderismu. Laikam cerot, ka spiežot uz (likumdošanā jau nodrošinātajām) sieviešu tiesībām un paslaukot zem sabiedrības apziņas tepiķa dženderismu, izdosies šo konvenciju izstumt cauri Saeimai.
Pievienot komentāru
Komentēt vari ar kādu no saviem sociālo mediju profiliem
Latvijā
Ziņas
Jaunākie
Interesanti