Tiesas process

Tiesāšanās aizvien ilgst gadiem
Svarīgākais šobrīd