Terēzija Broka

Terēziju Broku sveic 90.jubilejā
Svarīgākais šobrīd