ES zivsaimniecības un jūrlietu komisārs Karmenu Vella

Svarīgākais šobrīd