Cukurs

Transtaukskābes atrod arī cukurā
Svarīgākais šobrīd